Meld onsportief gedrag

De website voor het melden van onsportief gedrag (Trots-op-onze-Club) is door de Federatie Amateurvoetbal Nijmegen stopgezet. Totdat een nieuwe opzet ingang vindt, kan een melding het beste per e-mail verstuurd worden naar Willy Baak, onze contactpersoon Fair Play (E: w.baak001@gmail.com).