Info voor leiders

Deze informatie is vooral bedoeld als ondersteuning voor leiders van Orion-jeugdteams. In het Handboek voor SV Orion jeugdleiders vindt je nog meer aanvullende en handige informatie.

1. Principe

Binnen Orion is het beleid dat alle jeugdleden in hun team ongeveer even veel kunnen voetballen. Gebrek aan kwaliteit is dus geen reden om een speler regelmatig op de reservebank te plaatsen. Alleen in C1, B1 en A1 kan het voorkomen dat spelers om tactische redenen soms meer of minder speeltijd krijgen in wedstrijden. 

2. Aankondigingen

Wedstrijdprogramma’s zijn te vinden op de website van Orion. Het eenvoudigst is om te klikken op de eigen teampagina om de thuis- en uitwedstrijden van de komende weken te bekijken. Dit programma kan tot op de donderdag voor de wedstrijd nog wijzigen, zonder dat je daarvan verder bericht krijgt. Communicatie met de spelers kan via e-mail of een eigen whatsappgroep, maar ook de eigen teampagina op de Orion-site is hiervoor een prima mogelijkheid.

3. Voorbereiding wedstrijd

Bij thuiswedstrijden moet je ongeveer drie kwartier voor het begin aanwezig zijn, vooral om de tegenstanders te ontvangen. Op het programma dat hangt op de voordeur en ligt op het wedstrijdsecretariaat vind je informatie over de kleedkamers, waar je je teamleden en de tegenstanders heen kunt sturen en over het veld waar je moet spelen.

4. Invullen wedstrijdformulier (niet voor E en F pupillen)

Samen met de leider van de tegenstander vul je in de bestuurskamer het wedstrijdformulier in. Dit gebeurt digitaal. Zowel bij thuis- als bij uitwedstrijden is er altijd iemand aanwezig die je hierbij kan helpen. Eventueel bereid je eerder in de week het digitale wedstrijdformulier al voor in Sportlink. De benodigde inlogcodes kun je opvragen bij de leeftijdscoordinator in de Jeugdcomissie. In de bestuurskamer liggen de boekjes met de spelerspassen, nodig voor iedere wedstrijd. Controleer altijd en zeker bij uitwedstrijden of alle pasjes aanwezig zijn. 

5. Uitwedstrijden

Bij uitwedstrijden is het verstandig om met je team minimaal een half uur voor het begin op het veld van de tegenstander te zijn. Voor het vervoer doe je tijdig een beroep op de ouders van de spelers. Meestal levert dit geen problemen op.  Zorg dat je bij uitwedstrijden altijd het boekje met spelerspassen bij je hebt (geldt niet voor E en F). Na afloop van de wedstrijd moet het digitale wedstrijdformulier voor akkoord afgevinkt worden. 

6. Limonade

Voor alle teams is het gebruikelijk, dat alle spelers (dus ook tegenstander) limonade krijgen. Limonade kun je ophalen bij het materiaalhok.  Zorg niet alleen voor je eigen team, maar denk ook aan de tegenstander.  Bij E- en F-teams krijgen de spelers meestal na de wedstrijd limonade.

7. Douchen

Het is fris en goed voor teambuiliding om zowel na trainingen als na wedstrijden samen te douchen. De E en F pupillen douchem meestal nog thuis. Vanwege ruimtegebrek op Orion is net niet altijd mogelijk voor de jongste jeugd om na een thuiswedstrijd te douchen.

8. Scheidsrechters en grensrechters

Voor alle thuiswedstrijden probeert Orion een scheidsrechter te vinden. Voor de E- en F-wedstrijden zijn dit meestal B- en C-junioren. Leg desgevraagd aan de tegenstanders uit, dat het beleid van Orion is om jonge leden verantwoordelijkheid te geven en dat de KNVB dit ondersteunt.

Bij de A, B en C kunnen we putten uit een behoorlijk bestand aan clubscheidsrechters. Bij de D zijn we aangewezen op scheidsrechterende ouders. Toch lukt het vaak niet om voor alle D- E- en F-teams een scheidsrechter te vinden. In dat geval zal het team zelf een scheidsrechter moeten zoeken en fluit meestal de leider of de trainer. 

Vanaf de D en ouder moeten teams bij alle wedstrijden (dus ook bij uitwedstrijden) ook een assistent-scheidsrechter (grensrechter) leveren. Ook hiervoor doet Orion een beroep op ouders. Orion organiseert avonden waarin ondersteuning en deskundigheidsbevordering wordt geboden aan mensen die zich beschikbaar stellen voor de rol van scheidsrechter of grensrechter en biedt (als tussenpersoon naar de knvb) ook opleidingen voor scheidsrechter aan.

9. Schoonhouden kleedkamers

Samen zijn we Orion dus samen zorgen we óók voor de netheid van onze accommodatie.  De kleedkamer van je team wordt dus netjes achtergelaten. Je kunt bijvoorbeeld elke wedstrijd twee spelers aanwijzen voor deze taak (materiaal in materiaalruimte, kleedkamers vegen, douches trekken, wc doorspoelen, etc.). Dit geldt natuurlijk ook bij uitwedstrijden.

10. Tassen met kleding & intrap ballen

Als je spelers gebruik maken van door Orion verstrekte kleding (A, B, C en D), dan wordt deze kleding na afloop van iedere wedstrijd in de kledingtas gestopt. Teams maken zelf afspraken over het wassen van de teamkleding. Naast de kledingtas kun je ook intrapballen krijgen vanuit Orion. Ook deze blijven eigendom van de vereniging. 

11. Boetes & rode kaarten

Boetes die de KNVB oplegt worden verhaald op de speler. Een speler die tijdens een wedstrijd een rechtstreekse rode kaart krijgt (dus niet twee keer geel) is automatisch voor de eerstvolgende wedstrijd geschorst. Van de KNVB krijgt de speler een schikkingsvoorstel thuisgestuurd. Mocht de speler niet akkoord gaan met dit schikkingsvoorstel, dan moeten alle betrokkenen, de speler zelf, de tegenstander en een aanwezig bondslid (als getuige) schriftelijk een verklaring afleggen, waarna de tuchtcommissie van de KNVB een oordeel velt. Doorgaans komt dit oordeel overeen met het schikkingsvoorstel. Tegen een uitspraak van de tuchtcommissie kan beroep worden aangetekend. Overleg hierover altijd eerst met de jeugdcommissie. Boetes worden in principe in rekening gebracht bij de gestrafte speler.

12. Afgelastingen

Als het weer zo slecht is, dat er niet gespeeld kan worden, staan mededelingen hierover op de website. Indien mogelijk al op vrijdagavond, anders op zaterdagochtend vanaf 8 uur. Deze informatie kan gedurende de zaterdagochtend geregeld worden aangepast. Als de KNVB overgaat tot een algehele afgelasting wordt dit vermeld op teletekst Ned. 1, 2 of 3), pagina 603. Als hierop is aangegeven, dat de wedstrijden van categorie A (A1, B1, C1 en D1) en/of categorie B (alle overige teams) in district Oost zijn afgelast, is duidelijk, dat er op de velden van Orion niet gevoetbald wordt.

Overig

Mochten er nog vragen zijn, aarzel niet ze te stellen aan je leeftijfscoordinator of een ander lid van het Jeugdcommissie. Telefoonnummers en mailadressen vind je hier