Contributie

Contributie lidmaatschap SV Orion seizoen 2023 – 2024

Ieder lid van SV Orion betaalt afhankelijk van het type lidmaatschap en leeftijdscategorie een contributiebedrag voor het seizoen 2023-2024

  Contributie
Veldvoetbal  
Onder 7 € 185
Onder 8-9-10 € 225
Onder 11-12 € 240
Onder 13 t/m 19 € 250
Senioren € 295
Veteranen € 150
7x7 35+ € 160

Walking Football

€ 125
   
Zaalvoetbal  
Zaal € 240
Combi Zaal + Veld € 415
   
Niet-Spelend  
Clubleden € 120
Trainingsleden € 150


Extra administratiekosten indien je niet tijdig een doorlopende machtiging hebt afgegeven: € 5,- per jaar.

 

Contributieverplichtingen lidmaatschap

Je kunt je hier aanmelden voor een lidmaatschap: aanmeldformulier. Het lidmaatschap van SV Orion loopt van 1 juli tot en met 30 juni en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar als er vóór 1 juli geen officiële opzegging binnen is bij onze ledenadministratie via dit opzeggingsformulier. De volledige contributie voor een geheel seizoen dient te worden betaald, ook bij tussentijdse opzeggingen en ook als het betreffend lid een deel van het seizoen door persoonlijke omstandigheden misloopt (blessures, buitenland, etc.). 

Het is de verantwoordelijkheid van ieder lid om tijdig te voldoen aan zijn/haar contributieverplichtingen. Bij niet-tijdige betaling kunnen extra kosten worden berekend aan het betreffend lid. Als na meerdere aanmaningen niet wordt overgegaan tot betaling wordt het lidmaatschap opgeschort tot aan alle financiële verplichtingen is voldaan en kan SV Orion beslissen om de vordering uit handen te geven aan een incasso bureau.

Uitgangspunten contributiebedragen

  • Ieder jaar worden de contributies geïndexeerd.
  • Vanaf het derde lid uit 1 gezin woonachtig op hetzelfde adres geldt een korting van € 60,-.
  • Scheidsrechters** dienen i.v.m. de functie die ze bekleden lid van de KNVB (bondslid) te zijn (kosten: € 25 per seizoen). Trainers en leiders kunnen er voor kiezen om lid van de KNVB te zijn. Dan ben je echter nog geen clublid van SV Orion en heb je niet de rechten die daaraan ontleend kunnen worden. Daarvoor moet je tevens clublid*** zijn (kosten: € 120 per seizoen, KNVB-lidmaatschap inbegrepen).

* SV Orion schaft voor alle teams (exclusief de E-/F-jeugd en Mini's) het wedstrijdtenue aan. Hiervoor is een bedrag in de contributie opgenomen.

** SV Orion vergoedt het KNVB-lidmaatschap voor scheidsrechters.

*** Het clublidmaatschap geldt uiteraard alleen voor niet-spelende leden

Doorlopende machtiging

Er zijn twee mogelijkheden om te betalen. Een nieuw lid kan een doorlopende machtiging afgeven aan SV Orion, waardoor de contributie in twee termijnen wordt geïnd door middel van automatische incasso. De 1e termijn in september, de 2e termijn in februari. Ongeveer twee weken voor de incassering ontvangt u een bericht hiervan per e-mail.

Standaard Europese incasso is een betaalmethode die het eenvoudiger maakt terugkerende betalingen te doen. Door een doorlopende machtiging af te geven geeft je toestemming aan SV Orion om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven. Om SV Orion te machtigen voor doorlopende incasso-opdrachten dient er voor ieder lid (apart!) een machtigingsformulier te worden ingevuld en ingeleverd bij de ledenadministratie. Download het machtigingsformulier hieronder of vul het ter plekke in bij de ledenadministratie. U kunt een ingevuld machtigingsformulier afgeven bij de ledenadministratie of opsturen naar:

Ledenadministratie SV Orion, Postbus 249, 6500 AE Nijmegen

Geef een machtiging af aan SV Orion

ClubCollect

Naast het afgeven van een doorlopende machtiging is er de mogelijkheid om te betalen via ClubCollect. Leden die geen doorlopende machtiging hebben afgegeven (uiterlijk 1 augustus) ontvangen van ClubCollect betaalverzoeken via SMS en e-mail. (zorg er daarom voor dat onze ledenadministratie recente en juiste gegevens van jou heeft). Door op een link te klikken kom je op je persoonlijke betaalpagina van ClubCollect en hier kun je je factuur inzien, downloaden en betalen. Hier kan je ook kiezen om je contributie in één keer te betalen of in termijnen. De betalingen verlopen via iDEAL of een eenmalige automatische incasso. Gespreid betalen kan alleen via automatische incasso. De extra administratiekosten bij betaling via ClubCollect bedragen € 5,-. Leden van wie de contributie wordt betaald door Stichting Leergeld zijn vrijgesteld van deze administratiekosten. Wanneer je kiest voor termijnbetalingen, worden de volgende extra kosten in rekening gebracht:

  • Totale contributie onder de € 150 is € 1,- (incl. btw) per termijn, 4 termijnen met een interval van 30 dagen.
  • Totale contributie € 150 of hoger is € 2,- (incl. btw) per termijn, 4 termijnen met een interval van 30 dagen.

Wanneer een lid storneert, wordt een administratieve boete van € 3,50 in rekening gebracht bij het lid.

Stichting Leergeld

Ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar die in de gemeente Nijmegen wonen, kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld Nijmegen indien zij bepaalde voorzieningen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120%-130% van het bijstandsniveau ligt.

De maximale vergoeding voor sport is € 225 per kalenderjaar en deze gelden kunnen worden aangewend om de contributie van SV Orion te betalen. In het geval dat u de contributie door Stichting Leergeld wilt laten betalen zorgt u ervoor dat u niet zelf de betaling verricht, maar dat u de factuur die u wordt toegezonden per mail doorstuurt aan Stichting Leergeld. 

Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Leergeld Nijmegen.