Project Gelijke Kansen

De afgelopen maanden heeft u in zowel de landelijke media (link en link) en als op onze eigen website en social media (link) berichten kunnen lezen over het KNVB project ‘Gelijke Kansen’.
 
SV Orion is één van de vier clubs in Nederland (de andere drie zijn Be Quick, USV Hercules en Swift) die samen met de KNVB op zoek gaan naar een ander opleidingsmodel voor de jeugd. Een model waarin alle jeugdvoetballers op langere termijn meer gelijke kansen krijgen om zich optimaal te ontwikkelen als voetballer en plezier te beleven aan deze prachtige sport. Dit sluit volledig aan bij de nieuwe pay-off van SV Orion: iedereen een ster! 
 
Maar voor welke doelgroep is dit project?  Wat gaan we nu precies allemaal doen om onze jeugdspelers dezelfde ontwikkelkansen te geven? En wanneer gaat dit van start? Allemaal vragen waar we u de komende periode uitgebreid van op de hoogte gaan brengen middels onze website, nieuwsbrief, social media en mail. Dit eerste bericht is daarvan een soort kick-off, welke we 17 december jl. officieel van het project hebben gehad, samen met de KNVB.
 
Voor welke doelgroep is dit project?
Het project richt zicht op alle spelers in de leeftijdsgroepen O8 t/m O12. SV Orion heeft hier een zeer groot volume aan jeugdspelers zitten en om die reden is gekozen voor een gefaseerde invoering van alle plannen.
 
Wat gaan we nu precies allemaal doen?
Binnen het project gaan we de volgende zaken doen:
  1. Alle teams (breedte & selectie) JO8 t/m JO12 gaan 2x per week trainen;
  2. Alle teams JO8 t/m JO12 gaan trainen onder leiding van geschoolde trainers, die op hun beurt worden aangestuurd door een gediplomeerde coördinator (Anne Duis);
  3. Alle teams JO8 t/m JO12 gaan trainen conform het opleidingsplan van SV Orion (welke nu nog alleen bij de selecties wordt gebruikt);
  4. Om de 2 weken is er op vrijdag een thematraining, die vrij toegankelijk is voor alle jeugdspelers van JO8 t/m JO12. Thema’s zullen o.a. zijn: straatvoetbal, techniektraining, freestyle/freeplay, keepersbattle en panna knock-out;
  5. De selectieprocedure is aangepast. Er zijn geen selectietrainingen meer, maar spelers worden het hele jaar gevolgd door onze jeugdscouting. Spelers die meer weerstand nodig hebben worden door het jaar heen door middel van ontwikkeltrainingen uitgenodigd om in een hoger team (tijdelijk) mee te trainen. Aan het einde van het seizoen nemen we al die observaties mee in de nieuwe teamindelingen;
  6. Om alle spelers goed in kaart te krijgen en te volgen, richt de interne jeugdscouting zich op de totale doelgroep JO8 t/m JO12;
  7. Alle trainers die onderdeel zijn van dit traject krijgen de JVTC cursus aangeboden bij SV Orion. Echter ook ouders/spelers die willen gaan trainen zijn van harte welkom om zich hiervoor aan te melden (a.duis@live.nl). Deze cursus start eind januari (data: 29/1, 5/2, 19/2 en 12/3)
 
Wanneer gaat dit voor wie van start?

Nr

Onderdeel

Seizoen 2018-2019

Seizoen 2019-2020

1

2x trainen

-JO8 & JO9

-JO8, JO9 en JO10 (seizoenen daarna volgen JO11 & JO12)

2

Trainen o.l.v. geschoolde trainer en gediplomeerde coördinator

-JO8 & JO9 = maandag & woensdag

-JO10 t/m JO12 op woensdag

-JO8, JO9 en JO10 (seizoenen daarna volgen JO11 & JO12)

3

Trainen conform opleidingsplan

-JO8 & JO9 = maandag & woensdag

-JO10 t/m JO12 op woensdag

-JO8, JO9 en JO10 (seizoenen daarna volgen JO11 & JO12)

4

Thematrainingen (elke 2 weken)

-JO10, JO11 & JO12

-JO8 t/m JO12

5

Invoering aangepaste selectieprocedure

-JO8 t/m JO12 (reeds ingevoerd)

-JO8 t/m JO12

6

Interne jeugdscouting

-JO8 t/m JO12 (reeds ingevoerd)

-JO8 t/m JO12

7

JVTC cursus (KNVB)

Start eind januari voor alle trainers en potentiële trainers (ouders en spelers)

-Planning volgt

 
Vragen over het project? Mail naar jeugdcommissie@sv-orion.nl