Innovatie

SV Orion vindt dat je je als voetbalvereniging continu moet blijven vernieuwen en wil een voortrekkersrol vervullen bij de ontwikkeling van voetbal in de regio. Als grootste amateurclub in Nijmegen zet Orion in op een actueel, breed en gedifferentieerd voetbalaanbod, afgestemd op de behoeften van haar leden.
 
Orion is de enige Nijmeegse amateurclub met een KNVB gecertificeerde jeugdopleiding. De club is ervan overtuigd dat sterke aandacht voor talentontwikkeling uiteindelijk resulteert in verbetering van de prestatieniveaus van de teams en verhoging van het spelplezier bij de spelers. Als vooruitstrevende club draagt Orion zo haar steentje bij aan het verhogen van het niveau van de voetbalsport in Nederland. Dit doen we door deel te nemen aan innovatieve platforms, onderzoek vanuit de KNVB en door samen te werken met de HAN. 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de actuele initiatieven:
  • KNVB Klankbordgroep 'nieuwe wedstrijdvormen pupillen': SV Orion is middels onze HJO vertegenwoordigd in deze klankbordgroep. Deze groep heeft als doel om de implementatie van de nieuwe wedstrijdvormen bij de pupillen (4:4, 6:6 en 8:8) soepel te laten verlopen, ervaringen te delen en met de KNVB mee te denken bij deze implementatie.
  • KNVB project 'gelijke kansen': SV Orion neemt als 1 van de 4 grote verenigingen in Nederland deel aan het onderzoek 'gelijke kansen'. Doel is alle jeugdspelers in de pupillenleeftijd dezelfde ontwikkelkansen te geven. Binnen het onderzoek ontplooien de verschillende verenigingen initiatieven om andere opleidingsmodellen voor de jeugd op zoek te gaan. Wat gaat SV Orion doen? Zie link. Voor meer informatie in de landelijke media zie link en link
  • Zelfregulatie bij 10 - 18 jarigen: onderzoek vanuit de HAN, geleidt door finse student Petri Partanen. In dit onderzoek (wat hij ook in Finland heeft gedaan bij jeugdspelers van HJK Helsinki) test men de zelfregulatie vaardigheden van onze spelers en proberen we te kijken in welke mate deze ontwikkelbaar zijn d.m.v. een interventie. 
  • Breed motorische vaardigheden bij O8 & O9: onderzoek vanuit de Han door studenten Jarno Massa en Robin van der Sloot. Doelstelling is ontwikkelen van (aan voetbal gerelateerde) oefeningen om de motorische vaardigheden bij O8 en O9 kinderen te ontwikkelen. Deze oefeningen zullen worden gebundeld en komen ter beschikking van SV Orion via een app (Padlet)
  • SV Orion is in gesprek met de HAN opleidingen Sportkunde en ALO over een structurele samenwerking rondom opdrachten voor stages, (afstudeer-)opdrachten en onderzoek.
 
Wilt u meer weten over deze initiatieven? Richt u dan tot de betreffende contactpersoon: