Jeugdopleiding ontvangt Lokale Certificering

Door Technische Commissie 11 april 2017
Afgelopen zaterdag ontving de Jeugdopleiding van SV Orion de KNVB certificering: Lokale Jeugdopleiding! Dit is bekroning van alle inspanningen en jarenlang goed werk! Vanaf het najaar 2016  is in samenwerking met de KNVB het Kwaliteit & Performance Programma doorlopen. Tijdens de audit, de 1e fase van het programma, is getoetst of de jeugdopleiding van SV Orion voldoet aan de 64 kwaliteitseisen die door de KNVB gesteld worden aan o.a. het beleid & bestuur, opleidingsplan, niveau van de teams & trainers, het training- en wedstrijdprogramma, de (medische) begeleiding, samenwerking met andere verenigingen, de ontwikkeling van spelers & trainers en de resultaten & verantwoording. Op grond van de audit werd een aantal verbetervoorstellen gedaan waar SV Orion mee aan de slag is gegaan. Vervolgens vond een review, de 2e fase van het programma, door de auditcommissie plaats om vast te stellen of er voldoende vorderingen waren gemaakt. Tenslotte werd een en ander door deze externe commissie in een eindrapportage ten behoeve van de KNVB verwerkt. Met als uiteindelijke uitkomst, het keurmerk Lokale Jeugdopleiding. Een fantastisch resultaat, waar we als Orion ontzettend trots op mogen zijn!