Machtiging

Machtiging voor automatische incasso - SV Orion

  • U vergeet nooit te betalen;
  • U bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van de terugkerende betalingen;
  • U houdt zeggenschap omdat u een afgeschreven bedrag binnen 8 weken kunt laten terugboeken;
  • U kunt een machtiging ook weer eenvoudig intrekken.

Een betaling met automatische incasso vindt plaats als u daar zelf toestemming voor verleent door het afgeven van een machtiging. SV Orion kan dan de betalingen automatisch van uw rekening laten afschrijven.

De jaarcontributie wordt in twee termijnen afgeschreven. De contributie wordt op of rond de 1e van september en februari geïncasseerd. De automatische betaling wordt stopgezet aan het einde van het verenigingsjaar (30 juni) na opzegging van het lidmaatschap of na intrekking van de machtiging door uzelf. Voor informatie over de contributies en voor het opzeggen van het lidmaatschap, zie Algemeen .

Doorlopende machtiging

Door het invullen en indienen van dit formulier geeft u toestemming aan SV Orion om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven.

Indien u het niet eens bent met een afschrijving, kunt u deze binnen 8 weken na afschrijving laten terugboeken. Informeer bij uw bank naar de voorwaarden.

Naam
SV Orion

Adres
Nijmeegsebaan 143

Postcode
6525DX

Plaats
Nijmegen

Incassant ID
NL38ZZZ401448730000

Reden betaling
Contributie lidmaatschap SV Orion


Gegevens lid

Naam *

Geboortedatum *


Gegevens rekeninghouder

Naam rekeninghouder *

Adres en huisnummer *

Postcode *

Plaats *

E-mailadres *

IBAN *

BIC
Geen verplicht veld bij Nederlands IBAN.

Plaats en datum *

Privacyverklaring

Verificatie: