Boetes / KNVB Tuchtzaken

 

Afhandeling financiële Gevolgen van KNVB-Tuchtzaken - De overtreder betaalt!
Alle kosten van gele en rode kaarten van onze leden worden direct bij SV Orion in rekening gebracht. Het Hoofdbestuur is van mening dat het rechtvaardiger is de betreffende speler zelf de KNVB-boete te laten betalen. Daarnaast sluit deze handelwijze aan bij het KNVB standpunt "tegen geweld voor sportiviteit". De KNVB staat ook op het standpunt dat de boetes op grond van gele en/of rode kaarten door betrokkene(n) zelf dienen te worden betaald.
Zorg dus dat je géén gele of rode kaart ontvangt; het is zonde van je geld. Speel sportief, respecteer de beslissing van de scheidsrechter én houd je commentaar voor je.
Ons uitgangspunt: “de overtreder betaalt” geldt voor alle leden van onze vereniging (spelers/leiders/trainers/ed.).

Extreme excessen
Bij extreme excessen vindt er tuchtrechtspraak plaats door de KNVB. De KNVB neemt dan een besluit over een strafmaatregel. Zo’n besluit, resp. strafmaatregel kan tot hoge boetes leiden en komen voor rekening van de veroorzaker. Bij een rode kaart is de speler altijd voor de eerstvolgende wedstrijd geschorst. Voorafgaand aan de uitspraak van de tuchtcommissie kan de speler door de KNVB worden geschorst. Het Hoofdbestuur kan naarmate de ernst van de overtreding aanvullende maatregelen nemen.

Aan het ontvangen van rode en/of gele kaarten verbindt de KNVB dus “Tuchtzaken”-kosten; zie svp. het overzicht hieronder. Orion ontvangt hierover bericht van de KNVB, twee keer per seizoen verhaalt de vereniging de boetekosten op de betreffende speler.
Wanneer de boete niet op tijd wordt voldaan, kan het bestuur aanvullende maatregelen nemen, bijvoorbeeld een speelverbod.
Het staat natuurlijk elk team vrij om onderling af te spreken dat ontvangen boetes door de individuele leden van het team gezamenlijk worden gedragen, bijvoorbeeld het instellen van een “boete-pot” door het team.

De kosten voor een schriftelijke behandeling van registraties en/of strafoplegging zijn voor de reguliere competitie, bekercompetitie en promotie- of degradatiecompetitie gelijk, namelijk:

 

Senioren

Junioren
/pupillen

Registratie zonder uitsluiting tot gevolg hebbende

€ 18,30

€  8,40

Registratie met uitsluiting tot gevolg

€ 32,30

€ 18,30

Registratie twee waarschuwingen in één wedstrijd

€ 32,30

€ 18,30

Strafoplegging na veldverwijdering

€ 32,30

€ 18,30

 

 

 

Team-officials:

Senioren

 

Registratie eerste t/m derde, vijfde t/m zevende waarschuwing

€ 18,30

 

Registratie vierde, achtste en volgende waarschuwing

€ 32,30

 

Registratie twee waarschuwingen in één wedstrijd

€ 32,30

 

Strafoplegging na veldverwijdering

€ 32,30

 


Bron: Handboek Competitiezaken amateurvoetbal Seizoen 2023/2024

 

 

 
Boetes die de KNVB oplegt aan leden (zoals gele en rode kaarten) worden door SV Orion bij de desbetreffende leden geïncasseerd met ClubCollect. Ook de boetes die de KNVB oplegt aan teams (bijvoorbeeld bij het niet komen opdagen tijdens een wedstrijd) worden door SV Orion bij het desbetreffende team geïncasseerd met ClubCollect.