Strafcommissie

Strafcommissie

In 2003 is door de algemene ledenvergadering een strafcommissie ingesteld.

De strafcommissie onderzoekt, behandelt en beoordeelt incidenten/conflicten die bij Orion plaatsvinden conform een vastgestelde en beschreven werkwijze. Na het horen van betrokkene(-n) adviseert de strafcommissie het bestuur schriftelijk en gemotiveerd over de afdoening. Het bestuur is bevoegd tot strafoplegging.
De strafcommissie bevordert en bewaakt een goed en sportief Orion-klimaat. Het gaat daarbij in de regel om situaties die niet door de KNVB worden afgehandeld.

Een ieder kan melding maken van incidenten /conflicten veroorzaakt door (niet-) leden. Meldingen dienen plaats te vinden bij het bestuur of bij de voorzitter/secretaris van de strafcommissie; bij voorkeur schriftelijk. Meldingen aan het bestuur worden doorgeleid naar de strafcommissie.

De strafoplegging kan bestaan uit: berisping, geldboete, uitsluiting van wedstrijden en/of training, schorsing van functie en royement. De eerste 4 vormen van strafoplegging kunnen worden omgezet in een alternatieve straf. Alleen tegen royement staat beroep open bij de algemene ledenvergadering .
De uitspraak wordt anoniem vermeld op de website.

Jos Roelvink

Voorzitter +31 6 53171837

Marc Sengers

Secretaris +31 6 42918745 / +31 6 342284205

Richard van den Wildenberg

Lid

Danette Nusselder

Lid