Stichtingsbestuur

Stichting Beheer en Exploitatie Orion (S.B.E.O.)

De Stichting is opgericht in 2006 en heeft in eigendom, beheert en exploiteert het sportcomplex Mariënbosch met uitzondering van het gedeelte dat toebehoort aan de tennisclub Nijmegen - Quick. Dit alles ten behoeve van Orion en andere instellingen in het kader van gelegenheid geven tot sportbeoefening. Dit is statutair vastgelegd.

Inmiddels maakt naast Orion een buitenschoolse opvanginstelling (BSO Nijmegen) gebruik van het sportcomplex voor sportactiviteiten.

Tussen de Stichting en Orion cq de buitenschoolse opvanginstelling zijn sportbeheerovereenkomsten gesloten. In de overeenkomsten staat dat de Stichting het sportcomplex inclusief het clubgebouw ter beschikking stelt aan Orion en andere instellingen en dat de Stichting ervoor zorgt dat de gebruikers optimaal gebruik kunnen maken van het complex ten behoeve van sportactiviteiten. Orion en de buitenschoolse opvanginstelling betalen een jaarlijkse vast te stellen vergoeding aan de Stichting voor het gebruik van het complex. Daarnaast heeft de Stichting inkomsten uit de horeca-exploitatie van het clubhuis en sponsoractiviteiten ten behoeve van Orion.

De bestuursleden van de Stichting Beheer en Exploitatie Orion zijn:

 

Emile Vrieswijk

Voorzitter Stichtingsbestuur +31 24 3501880 / +31 6 30111523

Karel van der Voort

Penningmeester +31 24 3650965 / +31 6 51497102

Perry Willard

Secretaris +31 24 381857 / +31 6 15025951

Martijn Nieuwenhuis

Algemeen +31 6 13185071

Jos Roelvink

Ere-voorzitter +31 6 53171837