Selectiebeleid jeugd

Introductie

SV Orion streeft ernaar om de beste jeugdopleiding van Nijmegen te worden waarbinnen iedereen de kans krijgt om zich gericht te ontwikkelen tot het niveau waarop hij/zij thuishoort en zich thuisvoelt. SV Orion is een voetbalvereniging die ervoor gekozen heeft om prestatie en recreatie beiden binnen de vereniging een duidelijke plek te geven. Natuurlijk kunnen beide niet zonder elkaar. Maar de selectie-elftallen van zowel de senioren, de junioren en pupillen zijn nadrukkelijk prestatieteams en bij alle andere teams is het recreatieve aspect het belangrijkst.

Het streven is om de jeugdselectieteams in de landelijke divisies te laten spelen om het maximale uit de opleiding te halen en de doorstroming van spelers naar het 1e elftal van SV Orion te optimaliseren binnen een sportief, veilig, pedagogisch en sociaal klimaat. Alleen binnen dit klimaat  kan de  ontwikkeling (beter maken) van individuele spelers (m/v) gedijen.

Het voetbaltechnisch opleidingsplan zorgt voor een rode draad door onze voetbalopleiding heen. Dit plan geeft geeft richting aan de opleiding van onze jeugdselectiespelers en in blokken worden voetbalonderwerpen passend bij de Orion speelwijze behandeld. Dit binnen een uitstekend leerklimaat met trainers met een pedagogische achtergrond.

De selectieprocedure

Stappen:

 

Tijdsperiode:

1. Opstellen van potentiële spelerslijsten per leeftijd. De informatie voor deze lijst kan worden geleverd door jeugdselectietrainers, jeugdleiders en coaches, scouts en leden van de technische commissie. Het hoofd Opleidingen (alle leeftijden) en technisch coördinator pupillen (D, E en F) verzamelen de informatie en beheren de lijsten.

 

augustus (start seizoen) t/m januari

2. Bekijken van potentiële spelers (intern) tijdens wedstrijden of trainingen door scouts. Gekeken wordt naar voetbalkwaliteiten, inzet, teamgeest en ontwikkel-mogelijkheden. De bevindingen worden gerapporteerd aan hoofd jeugdopleidingen of technisch coördinator pupillen.

 

januari t/m mei

3. Organiseren van selectietrainingen of wedstrijden voor potentiële selectiespelers. Deze kandidaten worden door de technosch coordinator uitgenodigd.

 

maart en april

4. Potentiele speler laten we meetrainen met een selectieteam. Ook spelers van buitenaf kunnen in aanmerking komen voor stage-trainingen bij een selectieteam. Zie selectiebeleid spelers van buitenaf.

 

maart t/m mei

5. Vergaderen over samenstelling van de selecties.

 

april en mei

6. Potentiele groep voor een selectieteam samen laten trainen na afloop competitie. Uit deze groep wordt de uiteindelijk definitieve selectie samengesteld.

 

Vanaf half mei

7. Vaststellen van de definitieve selecties. Publicatie via de website van SV Orion.

 

31 mei

8. Samenstelling overige teams. Publicatie via de website van SV Orion.

 

juni

9. Trainen en wedstrijden spelen met nieuwe selectieteams.

 

juni

 

Spelers van buiten onze vereniging kunnen uiteraard in aanmerking komen voor een plaats in één van onze selectieteams. Hiervoor hanteren we een aparte procedure.

Alleen spelers die een echte meerwaarde zijn, worden geplaatst in een selectieteam. De beoordeling geschiedt door één of meerdere selectietrainers en leden van de technische commissie. 

Aanmeldingen voor een trainingsstage spelers van buitenaf:

Dré Hugen (coordinator selectievoetbal) coordinatorselectievoetbal@sv-orion.nl