Selectiebeleid jeugd

Introductie

SV Orion streeft ernaar om de beste en innovatiefste jeugdopleiding van Nijmegen te worden waarbinnen iedereen de kans krijgt om zich gericht te ontwikkelen tot het niveau waarop hij/zij thuishoort en zich thuisvoelt. SV Orion is een voetbalvereniging die ervoor gekozen heeft om prestatie en recreatie beiden binnen de vereniging een duidelijke plek te geven. Natuurlijk kunnen beide niet zonder elkaar. Maar de selectie-elftallen van zowel de senioren, de junioren en pupillen zijn nadrukkelijk prestatieteams en bij alle andere teams is het recreatieve aspect het belangrijkst. 

Het streven is om de jeugdselectieteams in de landelijke divisies te laten spelen om het maximale uit de opleiding te halen en de doorstroming van spelers naar het 1e elftal van SV Orion te optimaliseren binnen een sportief, veilig, pedagogisch en sociaal klimaat. Alleen binnen dit klimaat  kan de  ontwikkeling (beter maken) van individuele spelers (m/v) gedijen.

Het voetbaltechnisch opleidingsplan zorgt voor een rode draad door onze voetbalopleiding heen. Dit plan is in samenwerking met PSV tot stand gekomen en geeft richting aan de opleiding van onze jeugdselectiespelers. Er worden in blokken van 6 weken voetbalprincipes en voetbalvaardigheden (nadruk op handelingssnelheid) behandeld passend bij de Orion speelwijze. Dit binnen een uniek en uitstekend leerklimaat met (gediplomeerde) trainers met een pedagogische achtergrond.

Selectieprocedure:

De selectieprocedure is begin 2019 aangepast en direct ingevoerd. Er zullen geen selectietrainingen e.d. meer georganiseerd worden, maar spelers worden het gehele jaar gezien en gevolgd door een team van interne scouts & coördinatoren rondom het project Gelijke Kansen. Indien een speler in het kader van zijn individuele ontwikkeling toe is om op een hoger niveau te trainen, dan zal deze worden uitgenodigd voor ontwikkeltrainingen bij een selectieteam. Per kwartaal kan een speler 4 ontwikkeltrainingen (max 12) volgen en de observaties daaruit worden gedeeld met interne scouting, die de speler regulier blijft volgen.

In april en mei is het mogelijk voor spelers van buitenaf om deel te nemen aan een 'open' stagetraining, indien de speler in aanmerking wil komen voor een selectieteam bij SV Orion.

Eind mei worden alle observaties naast elkaar gelegd en worden de voorlopige selectiegroepen ingedeeld. Deze trainen vervolgens 2 weken met elkaar, waarna de definitieve selecties aan het einde van de 1e week in juni bekend gemaakt worden.

Fase

Tijdspad

Activiteiten

 

1

(Q3-Q4)

Sept

1a Interne scouting onder- en middenbouw

 

Sept/Okt

1b Inventarisatie talentvolle spelers breedteteams

 

Okt t/m Dec

1c Ontwikkeltrainingen ronde 1 (intern)

 

Okt t/m Dec

1d Doorschuiven spelers tijdens trainingen selectieteams

 

Dec

1e Voorlopige kandidatenlijst selectieteams

 

 

2

(Q1)

Jan t/m Mrt

2a Ontwikkeltrainingen ronde 2 (intern)

 

 

3

(Q2)

Apr & mei

3a Ontwikkeltrainingen ronde 3 (intern)

 

Apr & mei

3b ‘Open’ stagetrainingen (intern & extern)

 

Half mei

3c Overleg definitieve kanditatenlijst pot. Sel. teams

 

 

   

 

4

(Q2)

Half mei

4a Uitnodigen potentiële groepen

 

Eind mei (2 wkn)

4b Trainen potentiële groepen

 

 

5

(Q2)

Begin juni

5a Indelingsoverleg

 

 

Week 1 juni

5b Bekendmaking selectieteams

 

Uiterlijk 15 juni

5c Overschrijvingen

 

 

6

(Q2)

Juni

6a Trainen + wedstrijden nieuwe selectieteams

 

Aanmeldingen voor een trainingsstage spelers van buitenaf:

Dré Hugen (coordinator selectievoetbal) coordinatorselectievoetbal@sv-orion.nl