SV Orion Jeugdselectieopleiding

Introductie

SV Orion streeft ernaar om de beste jeugdopleiding van Nijmegen te worden waarbinnen iedereen de kans krijgt om zich gericht te ontwikkelen tot het niveau waarop hij/zij thuishoort en zich thuisvoelt. Het technisch beleidsplan (te vinden onder downloads in het kopje 'info') is leidend en geeft richting aan de wijze waarop wij invulling geven aan onze jeugdselectie opleiding. Dit is een doorlopend document, wat steeds up te date gehouden word.

Onze opleidingsvisie is opgebouwd uit 3 onderdelen:

Leerklimaat
Een veilig en pedagogisch leerklimaat is in onze essentieel om op een goede en prettige manier voetbal aan te kunnen leren. De trainingen en wedstrijden moeten in een veilig klimaat plaatsvinden, waarin kinderen zichzelf kunnen zijn, fouten mogen maken en zich kunnen ontwikkelen.
 
Orion voetbalprincipes
Omdat het voetbalspel veranderlijk is, hebben we onze speelwijze vastgelegd in Orion voetbalprincipes. In blokken van 6 weken behandelen we 2 voetbalprincipes, welke centraal staan tijdens de trainingen en wedstrijden. Deze voetbalprincipes zijn aangepast op de leeftijdsclusters onderbouw, middenbouw en bovenbouw en vormen een rode draad door onze voetbalopleiding. De methodiek van onze partnerclub PSV is de basis voor dit opleidingsplan.
 
Handelingssnelheid (techniek)
Onder handelingssnelheid hangen alle voetbalvaardigheden die nodig zijn om de Orion voetbalprincipes uit te kunnen voeren. Een goede techniek is belangrijk om het spel voetbal te kunnen spelen, dus daar ligt binnen de opleiding van SV Orion veel nadruk op. In de onder- en middenbouw is extra techniektraining geborgd tijdens de reguliere trainingen met een aparte techniektrainer. Daarbij geven we de kinderen huiswerk mee om extra te oefenen. In de bovenbouw is een individuele trainer die rondom specifieke onderwerpen met een kleine groep spelers.
 

Pijlers Technisch Beleid

 • Voetballen leer je door te voetballen (rekening houdend met de leeftijdsspecifieke kenmerken)
 • Het individu staat centraal in de opleidingsfase (dit houden we nauwgezet bij in het speler volg systeem Dotcomsport). De trainers worden beoordeeld op de individuele ontwikkeling van spelers.
 • Spelers helpen om zelf te leren doen (vragende coaching)
 • Ieder individu traint en speelt op het juiste niveau (spelers worden mogelijk in het kader van hun ontwikkeling vervroegd doorgeschoven naar een hoger team)
 • Herkenbaar (doorschuivende backs) en aanvallend, dominant (vooruit verdedigen, tegenstander vroeg vast zetten) en initiatiefrijk spel 
 • Samenhang in de voetbalopleiding door een doorlopend voetbalopleidingsplan (blokken)

SV Orion biedt haar selectiespelers

 • Een uitdagend niveau om op te spelen (Junioren selecties spelen op Divisie niveau, Pupillen selecties op hoofdklasse niveau)
 • 2x per week trainen onder begeleiding van KNVB-gediplomeerde trainers (UEFA B, UEFA C, Pupillen en/of Junioren module)
 • Een opleiding conform een voetbaltechnisch opleidingsplan, waarin gestructureerd gewerkt wordt in blokken aan bepaalde voetbalonderwerpen gerelateerd aan de Orion speelwijze (conform methodiek PSV)
 • Een uistekend leerklimaat en selectietrainers met een pedagogische achtergrond
 • Binnen de groepstrainingen ruimte voor individuele training om persoonlijke ontwikkelpunten te verbeteren
 • Extra individuele trainingen bij de junioren om persoonlijke ontwikkelpunten te verbeteren
 • Periodiek extra techniektraining bij de pupillenleeftijd olv techniektrainer
 • Speler volg systeem Dotcomsport, waarin we de individuele voortgang van spelers volgen en daarop acteren. De spelers worden door middel van voortgangsgesprekken actief betrokken bij hun individuele ontwikkeling en kunnen zelf inloggen in het spelervolgsysteem om dit te monitoren
 • Trainers die elke 6 weken voetbalinhoudelijk overleggen om zo de samenhang binnen de jeugdselectie opleiding te behouden en vergroten
 • Vanaf de winterstop trainen onze talentvolle spelers 1x per week extra mee bij een selectieteam hoger
 • Indien nodig vervroegd doorschuiven naar een team hoger, om zo de individuele ontwikkeling te borgen (verhogen van de weerstand waar de speler aan toe is)
 • Extra technische trainingen (op vrijdag) onder leiding van de VTI voetbalschool. Deze zijn exclusief voor SV Orion leden (tegen speciaal tarief).

Selectieteams 2021-2022

Bovenbouw
 • JO19-1 (2e Divisie)
 • JO17-1 (6e Divisie)
 • JO16-1 (5e Divisie)
 • JO15-1 (6e Divisie)
 • JO14-1 (Hoofdklasse)
 
Middenbouw
 • JO13-1 (Hoofdklasse)
 • JO12-1 (Hoofdklasse)
 • JO12-2 (Hoofdklasse)
 • JO11-1 (Hoofdklasse)
 • JO11-2 (Hoofdklasse)
 
Onderbouw
 • JO10-1 (Hoofdklasse)
 • JO10-2 (Hoofdklasse)
 • JO10-3 (1e klasse)
 • JO9-1 (Hoofdklasse)
 • JO9-2 (1e klasse)
 • JO8-1 (Hoofdklasse)
 

Jeugdselectie trainers 2021-2022

  
Bovenbouw
 • JO19-1: Roy Grootaert & Jessie van den Broek
 • JO17-1: Marc Cobussen
 • JO16-1: Thom von Oven & Roel van Lavieren
 • JO15-1: Joep Swinkels & Wouter Schelhaas
 • JO14-1: Mitchell Hermens
 
Middenbouw
Techniek Trainer: Pedro Koolman
 • JO13-1: Levia Pistorius, Matthijs van Camp & Abe Stapel
 • JO12-1: Lars van den Broek & Mees Hermsen
 • JO12-2: Mees Hermsen & Sam Huismans
 • JO11-1: Fien van der Borgh & Julian Eisenberg
 • JO11-2: Fien van der Borgh & Julian Eisenberg
 
Onderbouw
 • JO10-1: Stefan van Dooren & Tijn Hermsen
 • JO10-2: Stefan van Dooren & Tijn Hermsen
 • JO10-3: Stefan van Dooren & Tijn Hermsen
 • JO9-1: Freek-Jan Remie
 • JO9-2: Freek-Jan Remie
 • JO8-1: Arman Takapui & Natan Valkenhoef
Jeugdselectie keepertrainer 2021-2022
 • JO8-1 t/m JO19-1: Yannick Döring

Overigen

 • Quincy Elvira (Methodologisch Adviseur)
 • Herwin Vorsthof (Coördinator selectievoetbal)
 • Theo Bruijsten (Interne scouting)
 • Hans ten Cate (Interne scouting)
 • Geert Becker (Interne scouting)