ClubCollect

In 2015 is de mogelijkheid van betaling door middel van automatische incasso geïntroduceerd.

De inning van de contributies van de leden die geen doorlopende machtiging hebben afgegeven wordt vanaf 2016 uitbesteed aan ClubCollect, een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies.

Voor alle duidelijkheid:

Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als de club voordelen op. Het voordeel voor leden is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden en de mogelijkheid om gespreid te betalen (voor gespreid betalen wordt een klein bedrag in rekening gebracht).

Wat betekent dit samenwerkingsverband concreet?

ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over (dus alleen van de leden die per bank betalen!).

ClubCollect zal via SMS en e-mail contact opnemen met de leden (zorg er daarom voor dat onze ledenadministratie recente en juiste gegevens van jou heeft). De betaalverzoeken worden verstuurd via SMS en e-mail. Door op een link te klikken kom je op je persoonlijke betaalpagina van ClubCollect en hier kun je je factuur inzien, downloaden en betalen. Hier kan je ook kiezen om je contributie in één keer te betalen of in termijnen. De betalingen verlopen via iDEAL of een eenmalige automatische incasso. Gespreid betalen kan alleen via automatische incasso.

Een deel van je persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal hiervoor worden verstrekt aan ClubCollect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de ledenadministratie, de penningmeester, ClubCollect en voor jezelf. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging, meer specifiek de verwerking van betalingsgegevens voor de verenigingscontributie. Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). Je kunt erop vertrouwen dat je gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden. Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect kun je vinden op https://clubcollect.com/legal/privacy-statement.html.

Meer informatie over de contributies seizoen 2016/2017 kun je vinden op https://www.sv-orion.nl/info/lidmaatschap/contributie. Wanneer je vragen hebt over contributie en contributie inning neem dan contact op met de penningmeester/ledenadministratie via de mail die je van ClubCollect ontvangt. Voor meer informatie over ClubCollect verwijzen wij je graag naar de website http://www.clubcollect.com.