Sponsoren scoren met SV Orion

Fijn dat u belangstelling heeft voor sponsoring van SV ORION!

Daarom sponsoring 

SV Orion kan een  bijzonder positieve bijdrage leveren aan het vergroten van uw  naamsbekendheid en de  sympathie voor en de  loyaliteit aan uw bedrijf of product. Ook kan SV Orion een rol spelen bij het vergroten van uw zakelijk netwerk.  Tenslotte levert u met sponsoring van onze vereniging een maatschappelijke bijdrage. Verenigingen, en dus ook SV Orion, hebben sponsoring steeds harder nodig om hun maatschappelijk rol goed te kunnen vervullen.  Maar geen eenrichting verkeer! SV Orion zoekt altijd de wisselwerking.

Daarom Orion

In onze folder leest u voldoende motivaties om onze club te sponsoren en treft  u de basismogelijkheden aan als het gaat om sponsoring van onze fantastische club. U treft geen standaard pakketten aan. Wij kiezen graag voor maatwerk in overleg. U kiest!  Ook leggen wij geen langlopende verplichtingen op. Sponsoring bij SV Orion is per seizoen stop te zetten. Dat geeft u vrijheid en verplicht ons om de relatie met u actief te houden en succesvol te maken! Zo scoort u met SV Orion.

Download hier de Sponsorbrochure SV Orion