Vertrouwenspersonen Orion

Door Peter-Paul Geurts 22 april 2022

Zoals jullie wellicht hebben meegekregen, zijn er de afgelopen periode enkele berichten in het nieuws geweest omtrent ongewenst en/of grensoverschrijdend gedrag. Uiteraard is dit iets waar wij als SV Orion absoluut niet achter staan en vinden wij het de moeite waard om onderstaande onder de aandacht te brengen.

Orion heeft al sinds lange tijd een vertrouwenspersonen; te weten Bob Slavenburg. Hij is beschikbaar als aanspreekpunt om er samen voor de zorgen dat de manier waarop we met elkaar omgaan bij Orion veilig en respectvol is. Je kunt bij hem terecht met vragen waarvan je denkt dat er door anderen niet begripvol of serieus op gereageerd wordt.

Hierbij een opsomming van punten waarbij je bij Bob terecht kunt:

  • Pesten of gepest worden
  • Machtsmisbruik of verbale agressie 
  • Discriminatie of het gevoel hiervan
  • Grensoverschrijdend gedrag of het vermoeden dat dit bij een ander gebeurt
  • Twijfels over het gedrag van je coach/trainer
  • Andere punten omtrent ongewenst gedrag die je in vertrouwen wilt bespreken

De gegevens van Bob kun je hier op de website van Orion vinden.