Vanaf maandag 28 juni geen trainingen meer…

Door Peter Akkers 13 juni 2021

Vanaf maandag 28 juni a.s. genieten de terreinbeheerders van een welverdiende vakantie en kan er niet meer worden getraind. Uiteraard is Jopie wel op 4 juli aanwezig om er voor te zorgen  dat 'The Girls Play Football' dag goed verloopt (meer dan 100 aanmeldingen!!) . 
Verder zorgen we er ook voor dat H1 op 25 juli met de voorbereiding op het nieuwe seizoen kan starten. Hun eerste competitiewedstrijd staat al op 29 augustus gepland.
Wanneer de trainingen voor de overige teams weer beginnen, wordt nog bekend gemaakt, samen met het nieuwe trainingsrooster. Hopelijk gaan we een jaar tegemoet zonder al te veel roosteraanpassingen. Het afgelopen seizoen was rommelig met veel wisselingen maar er gloort hoop aan de horizon.....

Maar eerst op vakantie!!!!