Op de koffie bij... Rik Jansen

Door Harrie van Ooijen 3 juni 2018

De kracht van sport - Vrijdag 1 juni jl. had ik een gesprek met Rik Jansen, coördinator Life Goals Nijmegen. De koffie dronken we in het clubhuis van SV Orion, de voetbalvereniging waar Rik al meer dan 20 jaar lid is.

Rik, wat is Life Goals Nijmegen ?
“Life Goals Nijmegen maakt deel uit van Life Goals Nederland dat eind 2016 is gestart met het oprichten van lokale Life Goals Programma’s. Sindsdien zijn er tien Life Goals programma’s van de grond gekomen in verschillende gemeenten, waaronder in Nijmegen. Elk programma heeft zijn eigen lokale eigenschappen en alle programma’s hebben hetzelfde doel: sport aanbieden aan kwetsbare mensen in de samenleving zodat zij zich via sport persoonlijk kunnen ontwikkelen. Veel van onze deelnemers zijn mensen die maatschappelijk buitenspel staan door psychiatrische problemen. Vaak verkeren zij in een maatschappelijk isolement. Sporten bij een club betekent dat zij de afstand met de gewone maatschappij een stukje kleiner maken, ook al sporten ze ‘onder elkaar’.”

Wie werken er samen in Life Goals Nijmegen?
“Voorlopig gaat het om een verband tussen Life Goals, het RIBW (Regionale Instelling voor Begeleid Wonen) en SV Orion. Veel deelnemers aan Life Goals Nijmegen wonen in een beschermde situatie en doen een beroep op ondersteuning vanuit het RIBW. Ook de geestelijke gezondheidszorginstelling Pro Persona neemt deel in de organisatie van ons Nijmeegs project. Financiële ondersteuning ontvangen we van de Rabobank en van het Oranjefonds. Het is belangrijk dat we snel het aantal partijen die dit project ondersteunen gaan uitbreiden. In 2017 is het de gemeente Nijmegen nog niet gelukt aan te sluiten. Hopelijk gaat dat op korte termijn lukken.”

Hoe ben je bij Life Goals terecht gekomen en wat is je functie?
“Nou, ik kwam er ruim een jaar geleden bij terecht via een sollicitatie. Life Goals Nederland zocht een pionier die in Nijmegen de organisatie van een lokale afdeling van de grond wilde tillen. Ik ben aangenomen en ben vooral druk geweest met de financiële fundering van het project. De werkwijze ligt vast in de landelijke uitgangspunten van Life Goals. Mijn functie is die van coördinator.”

Wat houdt de werkwijze van Life Goals in?
“Alle lokale programma’s hanteren dezelfde methodiek, de Life Goals Methodiek. Uitgangspunt is dat sport en samen sporten de persoonlijke en sociale ontwikkeling van mensen sterk bevordert. Zo worden onze coaches opgeleid tot Maatschappelijke Sportcoach, volgen deelnemers de Life Goals Sessies, kunnen ze vier keer per jaar meedoen aan de evenementen en wordt de impact van de programma’s vastgelegd met de Life Goals Monitor. Met deze monitor registreren we de impact van de sportprogramma’s op deelnemers en krijgen we een beeld van hoe de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers verloopt. Effecten waarop onze aandacht zich richt liggen vooral op het gebied van versterking van persoonlijke eigenschappen als zelfvertrouwen, gezonde leefstijl, samenwerken, respect voor anderen etc. Wij monitoren ook of en hoe de deelnemers zich ontwikkelen.”

Waarom en hoe doet SV Orion mee aan dit initiatief?
“Orion is al veel langere tijd bezig met het invullen van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. In dat verband is haar betrokkenheid bij naschoolse kinderopvang bijvoorbeeld te noemen en het sponsoren van allerlei goede doelen uit opbrengsten van clubactiviteiten. Voor Life Goals stelt het haar accommodatie en benodigde materialen beschikbaar.”

Dank je voor dit gesprek Rik en heel veel succes met je werk bij Life Goals.