Nieuwjaarsspeech

Door Tijs Tummers, voorzitter 17 januari 2019
Afgelopen week heeft er op de website een kort bericht gestaan over mijn aangekondigde afscheid als voorzitter.

Omdat ik tot de ALV in mei volop in de running blijf, is het geen moment om nu terug te blikken op de afgelopen zes jaar. We kijken de komende maanden vooral vooruit!

Als alternatief plaats ik hier de tekst van de nieuwjaarsspeech van 1 januari:

Hartelijk welkom aan alle leden van Orion,

De meeste van jullie waren aanwezig op de ALV van 16 december en zullen hebben gehoord dat deze zevende nieuwjaarspeech tevens mijn laatste als voorzitter zal zijn.

Toen ik op 16 december aankondigde niet voor een derde termijn beschikbaar te zijn emotioneerde mij dat en moest ik even naar woorden zoeken. Aan de ene kant werd ik er zelf door verrast, aan de andere kant was het ook begrijpelijk. Want ik heb het altijd een eer gevonden dat mij het vertrouwen werd gegegeven om deze club te dienen en ik heb het altijd met enorm veel plezier gedaan. Veranderde werk- en priveomstandigheden hebben ervoor gezorgd dat ik helaas andere prioriteiten moet stellen die niet te combineren zijn met het voorzitterschap.

Natuurlijk is het werk aan een voetbalclub nooit af. Maar ik herinner mij nog dat ik voorafgaande aan het voorzitterschap door betrokken leden ondervraagd kon worden en dat een van de door mij verwoorde doelen was dat ik mij wilde inzetten dat iedereen zich tot een betere voetballer kon ontwikkelen, niet alleen de selectiespelers bij de jongens.

Als ik de ontwikkeling van het meidenvoetbal zie en de huidige plannen bekijk om spelers van de zogenaamde breedteteams meer en betere training te geven dan doet mij dat deugd. Ook de nieuwe leus “Iedereen een ster”, die in de kraag van alle jeugdshirts is geweven, onderstreept dit streven.
Tegelijkertijd heb ik steeds aangegeven dat het niet een kwestie is van kiezen voor of breedtevoetbal of selectievoetbal, maar dat het elkaar sterker kan maken.

Het zou wat dat betreft mooi zijn als het eerste team van de mannen zijn koppositie weet te behouden en naar de eerste klas promoveert. Zoals u weet is het eerste elftal bij de vrouwen vorig seizoen reeds naar die klasse gepromoveerd en draait het daarin bovenin mee.

Zo is Orion een club met enorm veel mogelijkheden, goede ideeen en initiatieven. Dat hebben we zelf niet altijd in de gaten, maar dat merk je vooral als je buitenstaanders naar je club laat kijken, zoals bijvoorbeeld de KNVB, die ons bij tal van nieuwe initiatieven betrekt, en een bureau als Brand Proposition dat voor ons het afgelopen jaar een beleids/marketingplan schreef.

Dit bureau kwam tot de conclusie dat het goed zou zijn als Orion wat meer zou uitdragen welke initiatieven het allemaal neemt en steunt. Waar staat Orion voor, wat zijn de ambities van de club en wat heeft de vereniging allemaal te bieden?

Dat gaan we de komende maanden dus zeker oppakken, een presentatie van het beleids/marketingplan dat Brandpropositition samen met Orion maakte staat op het programma voor komend voorjaar. Voor degenen die zich afvragen “Wat kost zo’n plan en wie betaalt dat?” is het goed te melden dat oud-lid en oud-bestuurslid Paul Ubachs hiervoor een ervaren partner van zijn bedrijf heeft vrijgemaakt om dit plan samen te stellen, waarvoor we Paul uiteraard zeer erkentelijk zijn.

Dwars door dit plan heen werden we in het afgelopen jaar geconfronteerd met de uitdaging om mensen te vinden die al deze plannen handen en voeten kunnen geven, die deze club draaiende kunnen houden. Een probleem dat niet exclusief voor Orion is en niet voor het eerst in 2018 naar voren kwam, maar dat wel nu om een oplossing vraagt.

De ledenavond van 14 november en de bijbehorende enquete heeft hopelijk een proces op gang gebracht dat er uiteindelijk toe leidt dat we die uitdaging zelf kunnen aangaan. Niet als een professioneel bedrijf, maar als vereniging. Wellicht een op punten meer professioneel geleide vereniging, maar nog altijd een vereniging.

Dat houdt in dat de leden de vereniging moeten bliiven maken, dat de leden bij de vereniging betrokken moeten blijven, dat de leden meebeslissen over de toekomst. Kortom dat de leden de vereniging zijn.
We kunnen niet langer roepen “Dat moet Orion doen”, maar moeten beseffen dat wij zelf met z’n allen Orion zijn.

De uitkomst van de ledenavond en de enquete geeft richting, maar is niet zo eenduidig dat meteen besloten kan worden hoe dat in te vullen. Daarover gaat een representatieve vertegenwoordiging zich de komende maanden buigen zodat het bestuur tijdens een ALV in mei een concreet plan kan presenteren, met ook de bijbehorende consequenties voor zaken als ledeninzet en/of contributie. We hopen daarbij op ieders medewerking te kunnen rekenen.

Op die ALV in mei hopen we dan ook een nieuwe voorzitter te kunnen presenteren. Het goede nieuws is dat we er in ieder geval een oud-voorzitter bij krijgen... Net als de oud-voorzitters die hier vandaag aanwezig zijn zal ik zeker ook in de toekomst me voor Orion blijven inzetten.

Op persoonlijk vlak is 2018 voor de vereniging een enorm zwaar jaar geweest. Ons nieuwe walking football Old Stars team, dat met ontzettend veel enthousiasme in januari is van start gegaan, moest gedurende het jaar afscheid nemen van maar liefst drie ploeggenoten, een hard gelag. Daarnaast ontvielen ons drie leden van verdiensten: Fons Gruntjes, Fred Peters en onze secretaris Eric Joosten. Naast het verdriet was het mooi en troostend te zien hoeveel Orion-leden afscheid namen van deze clubcoryfeen.

Mooi en symbolisch is het ook dat ik hier vandaag mag melden dat juist een van de goede vrienden van Eric Joosten zich heeft aangeboden om de vrijgekomen plaats in ons Orion-bestuur in te nemen. En dat is – en u mag klappen - de voor ieder bekende Peter Akkers.

Ik wens onze vereniging SV Orion het allerbeste, maar vooral wens ik alle leden persoonlijk een sportief en gezond 2019 toe.

Gelukkig nieuwjaar!