Met uw hulp komt Orion deze Corona-tijd door!

Door Tom Smit 3 november 2021

Alleen met uw hulp komt Orion deze Corona-tijd door!

Jullie hebben het natuurlijk allemaal al gelezen; op alle sportcomplexen moeten we vanaf zaterdag a.s. als amateursporters boven de 18 jaar een coronatoegangsbewijs overleggen. Dus om te mogen sporten moet je vanaf zaterdag a.s. gevaccineerd zijn, over een negatieve coronatest beschikken of antistoffen hebben opgebouwd na een eerdere positieve coronatest.

Ook alle bezoekers van een sportaccommodatie moeten zo’n bewijs kunnen tonen. De Tweede Kamer moet zich hierover nog definitief uitspreken, maar we zullen ons moeten voorbereiden op een geweldige controleslag bij de poort van ons sportpark vanaf zaterdag 6 november a.s.

Ik doe een dringend beroep op alle leden van Orion om ons te helpen die controle te kunnen uitvoeren. We weten dat de overheid ons strakker zal controleren op naleving van de regels, dus we zullen alles moeten doen om boetes te vermijden. 

Zonder uw hulp zullen we het sportpark moeten sluiten en zal er niet gevoetbald kunnen  worden, niet door de jeugd en evenmin door de senioren. 

We zoeken dus vrijwilligers die de QR Code gaan controleren bij de poort en een stempel zetten of gekleurd bandje omdoen van de gecontroleerde zodat we weten dat hij of zij is gecontroleerd en langs de kant kan gaan staan als toeschouwer/ouder, of spelen als speler ouder dan 18 jaar, fluiten als scheidsrechter, mag gaan coachen of als trainer gaan trainen en de kantine mag bezoeken. 

We gaan ervan uit dat we erin slagen om genoeg vrijwilligers te vinden. Mocht dat niet lukken dan zullen we alle ouders van onze jeugdleden helaas de toegang moeten weigeren. En wellicht zelfs nog strengere maatregelen moeten overwegen zoals algehele sluiting.

Maar laten we er met z’n allen voor gaan en dus;

Meld je al senior aan bij Marie- Louise Verschure ; mobiel 06 48 47 89 72 email marielouise.verschure@gmail.com

En meld je als ouder van junior-leden aan bij Bram Satijn; mobiel 06 52 41 08 36 email bramsatijn@gmail.com

U kunt mij ook altijd benaderen; 0650126854 email tomcatsmit@icloud.com

Samen moeten we dit kunnen klaarspelen! Samen werkt het altijd beter!

Tom Smit

Voorzitter