Laat je mening horen

Door Desiree van Steenveldt 1 december 2018

SV Orion heeft een uitdaging: hoe krijgen we onze club naar een hoger kwaliteitsniveau en blijven we als organisatie fit voor de toekomst? Een prachtige ambitie maar complexe materie.

Op 16 november hebben we met een groep ouders/leden een zinvolle discussie gevoerd over een nieuw organisatiemodel. Het Bestuur wil echter alle leden en ouders van jeugdleden de kans geven om mee te denken over de toekomst van SV Orion. Geef daarom jouw mening via deze korte enquête van drie vragen. Het kost je slechts 1 minuut tijd. Laat jouw mening horen!

Ga naar enquête

Deze drie thema's staan centraal

  1. Verplichte vrijwilligersactiviteiten voor de leden en/of ouders. De organisatie van onze club wankelt door een groot tekort aan vrijwilligers voor een aantal spilfuncties maar ook voor allerlei éénmalige activiteiten. Teveel werkzaamheden worden door te weinig Orionners uitgevoerd. Kunnen we alle taken met elkaar oppakken door de invoering van de regel dat ieder lid/ouder verplicht een aantal uren per jaar zich in moet zetten voor de club?
  2. Wel of niet een professionele, betaalde verenigingsmanager / vrijwilligerscoördinator inzetten. Onze club wordt groter en is ambitieus. Professionaliseren en kwaliteitsverbetering zijn noodzakelijk. Kunnen we de toekomst aan zonder betaalde professionals die een aantal taken oppakken rondom bijvoorbeeld de coördinatie van vrijwilligers en het facilitair management (schoonmaak/bar)?
  3. Verhoging van de contributie om de ambities waar te maken. De exploitatiekosten stijgen, investeringen zijn noodzakelijk en het realiseren van de ambities kost geld. Naast het verhogen van de sponsor- en horeca-inkomsten lijkt een contributieverhoging onvermijdelijk.

Laat je ons ook weten hoe jij hierover denkt? Vul dan deze korte enquête in.