Horecaprijzen e.a. bestuursmededelingen

Door Het bestuur 25 februari 2016

- In samenspraak met de stichting en de barcommissie heeft het bestuur de horecaprijzen aangepast. Een belangrijke wijziging is bijvoorbeeld de prijs van een biertje van € 1,70 naar € 1,80 en die van een pitcher van € 10,00 naar € 11,50. Hou er rekening mee dat voor degenen die de clubcard gebruikt hier 5% vanaf gaat. De prijs van een pilsje komt daarmee uit op € 1,80 – 5% = € 1,71. En een pitcher komt daarmee uit op € 11,50 – 5% =  € 10,92 en dat is nog altijd lager dan het prijsniveau van 2014, toen de pitcher € 11 kostte. De nieuwe prijzen gaan per direct in, de volledige prijslijst hangt uiteraard achter de bar.

- De clubcards zouden inmiddels via de leiders aan alle leden uitgereikt moeten zijn. Meldt u het a.u.b. per email wanneer u onverhoopt toch nog geen clubcard heeft ontvangen: info@sv-orion.nl

- U kent het spreekwoord: Vrijwillig betekent niet vrijblijvend. Dat geldt voor iedere vrijwilliger binnen Orion, maar zeker ook voor de selectietrainers, die hiervoor een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Maar ook de vereniging heeft natuurlijk verplichtingen en daarom heeft het bestuur gemeend om voor de selectietrainers met ingang van het seizoen 2016-2017 vrijwilligersovereenkomsten op te stellen, waarin de wederzijdse afspraken en overeengekomen taken op papier gezet zijn.

- Ton Kuper is de contactpersoon bij ING voor Orion. Ton heeft ons laten weten dat ING voor Orion een ‘Toolkit Voetbalshow’ ter beschikking kan stellen. Deze toolkit bevat allerlei attributen waarvan onze vereniging gebruik kan maken bij toernooien en andere evenementen. Denk hieraan wanneer u iets dergelijks voor Orion gaat organiseren.

- Afgelopen dinsdag is er beneden in onze nieuwe accommodatie een nieuwe boiler geinstalleerd. Het gevaar van koude douches is daarmee gelukkig weer van de baan.

- De SBEO (de Stichting) heeft laten weten bij het afscheid van haar voorzitter Jos Roelvink, jl. 18 februari in het Vlaams Arsenaal, hem het ere-voorzitterschap van de SBEO toebedeeld te hebben. Jos was sinds de statutenwijziging in 2006 tien jaar lang voorzitter van de SBEO, voordat hij het stokje op 1 januari jl. doorgaf aan Bernard Schols. De Stichting ziet het als een groot voordeel dat Jos zo betrokken blijft bij, en geconsulteerd kan worden door de SBEO. Wij feliciteren Jos van harte met zijn onderscheiding.