Eric Joosten Lid van Verdienste

Door Tijs Tummers, voorzitter 4 september 2018

Afgelopen week heeft Eric Joosten uit handen van het bestuur het Lidmaatschap van Verdienste van SV Orion ontvangen.

Vanwege ziekte heeft Eric onlangs zijn functie van secretaris in het hoofdbestuur moeten neerleggen. Om die reden kan hij ook niet bij de Algemene Ledenvergadering aanwezig zijn om zijn benoeming te ontvangen.

Tijdens een etentje met Orion-vrienden bij restaurant Valdin verraste het Orion-bestuur Eric en zijn gezelschap, door halverwege de maaltijd in te breken en hen toe te spreken.

Het bestuur was na ruggespraak met de Commissie van Benoeming unaniem van mening dat Eric deze onderscheiding ten volle toekomt.

Eric is reeds meer dan 40 jaar lid van SV Orion en speelde in zijn jonge jaren meerdere seizoenen in de Orion-selectie met mannen als Hans Loen, Peter Akkers en Cees van Ginkel.

Al snel zette hij zich ook buiten het voetbal in voor de club, zo was hij jarenlang een van drijvende krachten achter de evenementencommissie en was hij vier jaar lang president van de carnavalsvereniging, die Orion toen nog had.

Jongere leden kennen Eric vooral als vaste presentator van de legendarische Kerstbingo.

Het succes van dit evenement is niet voor een gering deel aan zijn leiding te danken. Urenlang weet Eric subtiel de balans te bewaken tussen lol en ernst, zodat niet alleen feestvierders achter in de zaal maar ook de serieuze bingo-spelers op de eerste rij aan hun trekken komen.

Twee jaar geleden bood Eric daarnaast aan om de vacature van secretaris in het hoofdbestuur op zich te nemen. In korte tijd maakte Eric zich onmisbaar door behalve met verve deze rol van secretaris in te vullen, daarnaast ook taken van wedstrijdsecretaris over te nemen en zich ook weer in te zetten voor sfeerverhogende evenementen.

En alles altijd met een positief enthousiasme, en een nuchterheid die welkom is in de voetbalwereld waar de emotie vaak regeert.

Eric was blij met zijn speld: “Ik ben er enorm trots op, zeker als ik kijk naar de Orion-coryfeeen waar ik tussen kom te staan. Deze onderscheiding doet me enorm veel.”