Digitale ALV op 18 december a.s.

Door Tom Smit 6 november 2020

Orion en Corona. Digitale ALV op 18 december a.s.

We zijn nu enige weken onderweg in de tweede golf van de Pandemie en het ziet er niet naar uit dat we weer snel ook de senioren op onze velden zien staan.

Dat neemt niet weg dat er toch een en ander plaatsvindt op ons Sportpark Mariënbosch. 

De jeugd is aan het trainen en elke zaterdag vinden er onderlinge wedstrijden plaats van jong tot oud. Het jeugdbestuur is daar druk mee en ook de elftalleiders zijn  vooral zaterdags flink actief. Dat doet ons allemaal veel plezier, maar we zouden nu ook heel graag weer de kantine willen gebruiken en het eerste zien spelen in de Hoofdklasse en ons eerste meidenteam op willen zien stomen naar een promotieplek.

Helaas is dat niet het geval. Maar we houden goede hoop op een nieuwe start voor alle senioren ergens begin 2021.

In de vereniging staat binnenkort de ALV op de agenda, we mikken nu op vrijdag 18 december aanstaande. Dat zal digitaal moeten via Teams en we moeten dan wel weten wie daar bij aanwezig willen zijn. Er zal binnenkort een bericht uitgaan waarin men zich kan aanmelden voor die digitale vergadering waarna een link volgt waarmee men dan op de 18edecember kan inloggen. De betreffende stukken zullen dan ook bekend gemaakt worden. 

Het is even wennen maar het kan gelukkig op deze manier wel.

Tenslotte moet mij nog het volgende van het hart. Er zijn inmiddels leden die ons vragen stellen over de contributie. Die blijft op ons oude niveau en wordt door vrijwel iedereen gewoon betaald. Dat is maar goed ook want anders zou het er niet geweldig uitzien voor Orion. We hebben immers nog steeds de normale kosten en vrijwel het gehele jaar geen inkomsten uit de kantine. Solidariteit staat nu dus hoog in het vaandel. We zijn geen sportschool waar men diensten afneemt na betaling. We zijn en blijven een vereniging met leden die gezamenlijk staan voor hetzelfde doel; samen voetballen op goed niveau met goede trainers en leiders en vele vrijwilligers die allemaal hun beste beentje voorzetten. We staan samen pal voor Orion en houden van die club en willen daar nog jaren en jaren mee voort! Daar zetten we ons voor in en daarom houden we ondanks alles vol!

Tom Smit

Voorzitter