Besluit contributie (FAN)

Door Tom Smit, Voorzitter 8 april 2020

De voetbalclubs uit Nijmegen verenigd in de FAN (Federatie van Amateurvoetbalclubs Nijmegen) besluiten gezamenlijk geen contributie terug te betalen aan hun leden over dat deel van het seizoen dat er niet gespeeld en getraind kon worden.. Zij baseren de beslissing op het feit dat terugbetaling tot een financieel ongezonde situatie zal leiden, nu er sprake is van een aanzienlijke inkomstenderving op diverse vlakken terwijl de kosten grotendeels doorlopen. De contributiekwijtschelding van de KNVB houdt 6 euro per lid in. Een mooie geste maar niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat.

Verder telt mee dat dat terugbetaling aan de leden voor de clubs tot een complexe arbeidsintensieve administratieve afwikkeling zou leiden.

Juist nu is het belangrijk dat de leden, die immers samen de vereniging vormen, met zijn allen zich verantwoordelijk voelen de club door deze moeilijke periode heen te loodsen.