Algemene ledenvergadering afgelopen 3 juni 2022

Door Tom Smit 6 juni 2022

Het lijkt goed om even terug te kijken op onze ALV van vrijdag 3 juni jl. Niet alleen werd daar ons Technisch Beleidsplan behandeld maar ook de begroting voor het volgende seizoen werd vastgesteld en de contributie werd verhoogd met 15 procent.

Om maar met dat laatste te beginnen. We hebben, ondanks de -overigens verouderde en aan herziening toe zijnde - Statutaire bepaling van jaarlijkse indexering van die contributie, de afgelopen 5 jaar steeds gewerkt met een gelijkblijvend bedrag. Dat breekt ons nu op, gegeven de sterk gestegen inflatie, de oplopende kosten gezien de toegenomen transportkosten, gestegen vrijwilligersvergoedingen, toegenomen KNVB contributie, oplopende personeelskosten, sterk gestegen transportkosten doordat we op landelijk niveau (gaan) spelen met mannen 1, vrouwen 1, O19-1 etc.

Ook de effecten van ons bijgestelde Technisch Beleidsplan doen zich financieel voelen. We willen ook de basisteams goede training kunnen geven met goede materialen, we willen de kloof tussen de selectieteams en de basisteams verkleinen wat betreft coaching en training, het opleidingsplan verbeteren en tegelijkertijd een goede organisatie voor de seniorenteams realiseren wat betreft hun trainingstijd en speeltijd.

Dat alles kost tijd en inspanning van vele vrijwilligers en dus ook geld. Zeker ook omdat we ondanks dat we als grote club op hoog niveau spelend volstrekt onvoldoende sponsorinkomsten weten te verwerven!

Wat betreft die vrijwilligers doe ik opnieuw een dringend beroep op alle ouders en seniorleden om toch nog eens na te denken over de eigen inzet voor de club. We zijn geen sportschool waar je voor een vast bedrag kunt komen sporten. We zijn een vereniging met een groot familiegevoel. Dat koesteren we en willen we ook gestalte geven door ieders inzet. En dan zal het waarachtig wel gaan!

Tom Smit
Voorzitter