Vrienden van Orion

Steun "de Vrienden van Orion" en steun de zieke kankerpatiëntjes: maak minimaal € 50,00 over op gironummer NL88 INGB 0669720968, onder vermelding van "Vrienden van Orion".

Vriendenscore:

3
3
0
0

De Vrienden van Orion steunen Stichting Vrienden Kinder Oncologisch Centrum Nijmegen

Vrienden van Orion

De Vrienden van Orion, een echte sterrenclub 

 
Wie zijn de vrienden van Orion? 
Dat zijn alle leden en betrokkenen die iets extra’s over hebben voor Orion in de vorm van een donatie van een bedrag van € 50,- ; € 100,- of zelfs meer. 
 
Waarom een extra donatie? 
Dankzij de donaties komt de club wat ruimer in zijn jasje te zitten. Orion is een gezonde club met een gezonde exploitatie maar over elke euro die wordt uitgegeven moet goed worden nagedacht. Binnen de club is altijd behoefte aan meer voorzieningen en hulpmaterialen dan er vanuit de normale exploitatie en de daarbij passende contributie kunnen worden gerealiseerd. Nu de overheid zich steeds meer terugtrekt wordt deze behoefte steeds groter. 
 
Waar kan ik mijn donatie storten? 
Op gironummer NL88 INGB 0669720968, onder vermelding van "Vrienden van Orion". 
 
Wat doet de club met de donaties? 
De vrienden van Orion hebben een eigen bestuur en een eigen bankrekening. Het bestuur van de Vrienden van Orion doet voorstellen aan het hoofdbestuur over de besteding van de donaties. Deze besteding komt altijd ten goede aan de club in de volle breedte. Zoveel mogelijk leden moeten er plezier aan beleven. Tien procent van alle donaties komt altijd ten goede aan de Stichting Vrienden van het Kinder Oncologisch centrum van het UMC St. Radboud. 
 
Wat is er tot nu gedaan met de donaties? 
Reparatie en aanschaf van dug-outs, ballenwagens, intrapballen, wedstrijdboekjes voor het eerste elftal en bijdragen aan de Vrienden van het K.O.C.. 
 
Waarom de samenwerking met de Vrienden van het KOC? 
Orion is een club die midden in de samenleving staat, in de Nijmeegse samenleving. Bij sv Orion hebben de leden het over het algemeen goed. Onder het motto gezonde sporters voor zieke kinderen willen we graag iets terug doen voor kinderen in Nijmegen en omgeving voor wie sporten niet meer vanzelfsprekend is. Zo laat Orion zijn sociale gezicht zien en dat straalt ook weer af op de club. 
 
Het bestuur van de Vrienden van Orion organiseert extra activiteiten om geld voor het goede doel in te zamelen. In seizoen 2011-2012 heeft Orion de Vrienden van het KOC daardoor maar liefst € 2600,- kunnen schenken. Dit geld is besteed aan I-pads waarmee de kankerpatientjes in het Radboud zich niet alleen kunnen vermaken maar ook in contact kunnen blijven met hun ouders, vriendjes en vriendinnetjes en school. 
 
Wie vormen het bestuur van de Vrienden van Orion? 
Harrie van Ooijen (voorzitter),  Hans Pranger, Jos Derkse, Jan Kasteel en Hans Stapel vanuit het hoofdbestuur in de rol van adviseur.