Verslag nieuwjaarsreceptie

Door Communicatiecommissie 17 januari 2023

Afgelopen zondag werd er tijdens de jaarlijkse nieuwaarsreceptie zoals gewoonlijk vooruit gekeken en teruggeblikt door onze voorzitter Tom Smit. Hieronder vind je de belangrijkste punten uit zijn speech.

Daarnaast was het ook een feestelijke aangelegenheid omdat De jubilarissen werden gevierd, maar ook oud-voorzitter Tijs Tummers het erevoorzitterschap werd toegekend en Michiel Kompier tot Lid van verdienste werd benoemd. Felicitaties aan alle betrokkenen!

Hoofdpunten speech Tom Smit:

Verhoging contributie:
We hebben, ondanks de -overigens verouderde en aan herziening toe zijnde - Statutaire bepaling van jaarlijkse indexering van die contributie, de afgelopen 5 jaar steeds gewerkt met een gelijkblijvend bedrag. Dat breekt ons nu op, gegeven de sterk gestegen inflatie, de oplopende kosten gezien de toegenomen energiekosten, gestegen vrijwilligersvergoedingen, toegenomen KNVB contributie, oplopende personeelskosten, achterblijvende sponsorbijdragen, sterk gestegen transportkosten doordat we op landelijk niveau (gaan) spelen met heren 1, vrouwen 1, O19-1 enzovoorts enzovoort.

Ook de effecten van ons bijgestelde Technisch Beleidsplan doen zich financieel voelen. We willen ook de basisteams goede training kunnen geven met goede materialen, we willen de kloof tussen de selectieteams en de basisteams verkleinen wat betreft coaching en training, het opleidingsplan verbeteren en tegelijkertijd een goede organisatie voor de seniorenteams realiseren wat betreft hun trainingstijd en speeltijd.

Waar we echt nu om zitten te springen is het wedstrijdsecretariaat op zondag van en voor onze senioren dwz de leden van 18 jaar en ouder.

Gelukkig hebben we nu wel iemand gevonden die de Seniorencommissie wil gaan opzetten. Anke te Boekhorst gaat dat oppakken.

Ook Peter Zunneberg stopt na vele jaren met het wedstrijdsecretariaat op zaterdag van en voor onze jeugd. Jacques Kardol volgt hem op!

Tijs Tummers Ere-voorzitter
Tijs (foto) was voorzitter van onze vereniging van 2012 tot en met de  herfst van 2019. De voordracht die wij ontvingen als bestuur staat vol met een groot aantal prestaties die getuigen van een buitengewone inzet en betrokkenheid. Ik noem er daarvan enkele.

Trainer van selectieteams, inspirator, noeste werker, medeauteur van het Technisch Beleidsplan, initiator van het marketingplan, waaruit de slogan “ Iedereen een ster” voortkwam, 2e plaats Beste Jeugdopleiding amateurvoetbal Nederland, initiator verdere ontwikkeling van ons vrouwen/meiden voetbal, opzetten actie pupil van de week, jubileum boek tgv ons 75-jarig bestaan samen met – wie anders dan Peter Zunneberg - in 2017 zonnepanelen op dak clubhuis, financieel gezond houden van de club, aansluiting met ROC, HAN, PSV enzovoorts enzovoort . Het is daarom vanzelfsprekend dat de ALV je op 19 december benoemde tot ere-voorzitter van Orion!


De erevoorzitters van Orion (v.l.n.r.): Tijs Tummers, Ab Kunkels en Ad Frik

Michiel Kompier Lid van verdienste
De Technisch Manager van ons vlaggenschip, Orion 1 en sinds december ook lid van ons Hoofdbestuur en voorzitter van de TC. 

Ook zijn voordracht stond vol met bijzondere prestaties die ik graag even memoreer.

Hij begon indertijd als trainer van zijn zoon Guus in de F-jes, maar werd vanaf 2003 betrokken bij het opzetten van de technische jeugd coördinatie van alle selectie elftallen, het organiseren van het train de trainer concept, trainer van alle jeugdselectieteams tot en met de A1, bijdragen aan het Technisch Beleidsplan, opvolger van Hans Loen als Technisch manager en nu lid van het Hoofdbestuur en daarin heeft hij – kan ik u verzekeren een zeer grote invloed dankzij zijn gedegen inbreng en weloverwogen voorstellen. U zult het gaan merken!


Michiel Kompier (r)

We willen echt heel graag een klasse hoger, die derde divisie is haalbaar! Net als de Hoofdklasse voor ons eerste Vrouwenteam. En ook onze Onder 19-1 en Onder 23-1 en onze Onder 17-1 enzovoorts doen het geweldig. Daar zit onze toekomst! We staan niet voor niets inmiddels in de top 50 ranglijst van het nationale amateurvoetbal!

En daar hoort een nog beter en mooier kantine en bestuurskamer bij en extra ruimte voor kleedkamers, commissiekamer, Fysio ruimte enzovoorts. We gaan met de gemeente in gesprek om dat voor elkaar te krijgen.

En we organiseren het komende jaar ledenbijeenkomsten om te praten over de verschillende dilemma’s die voorliggen; wel of niet een verenigingsmanager, wel of niet een ledenstop, wel of niet een uitbater van onze kantine, wel of niet schoonmaken met professionals gedurende ook de zondag en zaterdag zoals we bij Kampong zagen, wel of niet doorgaan met de BSO in onze kantine en onze bestuurskamer en op het pupillenveld, wel of niet een warmtepomp en van het aardgas af, enzovoorts.  Ga daar maar eens over nadenken. Wij zijn er inmiddels druk mee bezig en dan laat ik nog maar even terzijde dat we ver gevorderd zijn met onze keuze voor een nieuw kledingcontract voor de periode van seizoen 23-24 tot en met seizoen 27-28.

Jubilarissen
60 , 50, 40 en 25 jarig lidmaatschap.

 Tiny Arts van der Zanden (60 jaar), Henk van den Broek (50 jaar), Marc Sengers (40 jaar). 25 jaar lid zijn Willy Baak, Tim van Eijden,  Tom Hafkenscheid, en Daan Stroobant.

Helaas zijn alleen Henk en Tim aanwezig, de anderen zijn verhinderd.


Henk van den Broek - 50 jaar lid!


Tim van Eijden - 25 jaar lid