Tom Smit, kandidaat-voorzitter Orion

Door Tijs Tummers, voorzitter 19 september 2019
Namens het bestuur van SV Orion presenteer ik u met alle plezier en met veel enthousiasme onze officiële kandidaat voor het voorzitterschap van Orion: Tom Smit.

Tom Smit (70) is lid van Orion en woont op loopafstand van ons complex, maar voor de meesten van ons zal hij (nog) een onbekende zijn. Daarom een kleine introductie.

Tom groeide op in Hengelo. Daar speelde hij als jonge jongen in de jaren zestig nog betaald voetbal in de tweede divisie voor Tubantia.

Hij studeerde vervolgens rechten in Leiden, was daar een van de oprichters van de nog altijd bestaande studentenvoetbalvereniging LSSV ’70, waarvoor hij ook bestuurslid was.

Voor zijn werk heeft Tom zich altijd beziggehouden met infrastructuur; geruime tijd was hij een van de directeuren van Haskoning, waarvoor hij in 1996 naar Nijmegen kwam.

Na zijn pensionering werd hij plaatsvervangend voorzitter van de Commissie voor Milieueffectrapportage. Dat eindigt op 1 januari en dat geeft hem veel ruimte in zijn agenda.

Daarnaast was Tom tot voor kort voorzitter van D66 Nijmegen, bestuurslid van het Architectuurinstituut Nijmegen en secretaris van sociëteit De Harmonie, de oudste sociëteit van Nijmegen die bijeenkomt in De Vereeniging.

Sinds begin dit jaar is Tom lid van Orion en voetbalt hij op de donderdagochtend bij de Orion Old Stars, de walking football-tak van onze vereniging. Naast zijn voetbalverleden heeft hij ook de nodige marathons achter zijn naam staan.

Tom heeft kortom veel bestuurlijke ervaring met een groot netwerk, maar is ook een sportman in hart en nieren en groot voetballiefhebber. Met zijn enthousiasme kan hij zeker mensen in beweging brengen en met elkaar verbinden.

Tom zou zich vereerd voelen en het een prachtige taak vinden om voorzitter van SV Orion te worden.

De ideeën van Tom sluiten zeker aan bij wat we als bestuur onlangs hebben vastgelegd in het samen met René Bergmans uitgewerkte marketing/beleidsplan. Ook de structuur van meer zelfstandig opererende commissies – zoals onlangs uitgewerkt door de Task Force - juicht hij toe.

Tom heeft inmiddels uitgebreid gesproken met ondergetekende, met het bestuur, met enkele leden van de Task Force en met onze erevoorzitters en ereleden, gesprekken die zeer positief verliepen.

Net als bij mij zelf zeven jaar geleden zou ik ook nu graag alle leden van Orion de gelegenheid willen geven om de kandidaat-voorzitter op een donderdagavond in ons clubhuis te leren kennen en hem te bevragen over hoe hij aankijkt tegen actuele thema’s die van belang zijn voor onze club.

Hiervoor krijgt u donderdag 3 oktober de gelegenheid, van 20.00 tot 21.30 uur in ons clubhuis. U bent dan van harte welkom.