Reünie (oud)orionleden

Door Henk van den Broek 6 april 2018

Reünie (oud)orionleden
Op 3 april jl. was het weer zover: de jaarlijkse reünie van (oud)orionleden op de eerste dinsdag in april. Maar liefst 67 personen hadden gehoorgegeven aan de uitnodiging van de Archiefcommissie. Als het aantal afzeggingen wegens ziekte of vakantie meegerekend zou worden, was het nog veel drukker geweest. Blijkens het grote aantal positieve reacties tijdens en na de reünie kan ook dit keer opnieuw gesproken worden van een geslaagde bijeenkomst.
Onder het genot van een drankje en een hapje werden vele herinneringen opgehaald, kwamen oude koeien uit de sloot en werden oude vrienschappen bevestigd of hernieuwd. Dat er zelfs oud-leden uit Heerlen en Den Haag aanwezig waren, is tekenend voor deze reünie.
De grote hoeveelheid fotoalbums, losse foto's en ander materiaal uit het orionarchief waren een ongekende bron van inspiratie voor een ongekende hoeveelheid anekdotes. Veel aanwezigen gaven te kennen om in de toekomst (iets vaker) de orionsite te bekijken en in het verlengde daarvan ons geweldige sportpark te bezoeken.
Het bargebeuren, inclusief belegde broodjes, was ook deze keer weer in uitstekende handen van Leo en Els van Megen. Daarvoor nogmaals hartelijk bedankt. Onze voorzitter, Tijs Tummers, kreeg na enig aandringen de hele meute naar buiten om op de tribune een groepsfoto te maken. Het resultaat van deze actie is in dit verslag opgenomen. De aanwezigen waarvan de Archiefcommissie over het juiste mailadres beschikt, hebben bedoelde foto inmiddels ontvangen.
De organisatoren van deze reünie kunnen opnieuw met voldoening terugkijken op een geslaagde bijeenkomst. Dit laatste uiteraard met dank aan alle reünisten. Zij hebben door hun aanwezigheid en positieve reacties duidelijk gemaakt dat deze jaarlijkse reünie moet worden gecontinueerd. Dat laat onverlet dat aanvulling van de Archiefcommissie niet alleen welkom is, maar zéér noodzakelijk.
Mocht je er het volgend jaar op de eerste dinsdag in april (11.00 uur - 14.00 uur) bij willen zijn, geef dan even je mailadres door aan een van de leden van de Archiefcommissie. Hun mailadressen kun je vinden op de orionsite (www.sv-orion.nl). Dat laatste stukje informatie kun je ook gebruiken als je je bij de Archiefcommissie wilt aansluiten.