Orion en de Corona crisis

Door Tom Smit 27 maart 2020

Het zijn barre tijden voor ons allemaal. Zowel privé als zakelijk is het lastig. Iedereen voelt aan den lijve intussen de gevolgen van de pandemie.

Ook Orion heeft het moeilijk. Vanaf 12 maart zijn er geen trainingen en wedstrijden meer op ons complex en daarmee zijn belangrijke kantine inkomsten weggevalen. Lastig is het dat de huur van de velden doorloopt.

En intussen zitten we niet stil. Zo hebben we het college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen verzocht om het innen van onze huurpenningen stop te zetten. Dat heeft ook de Federatie van Amateurverenigingen in Nijmegen gedaan, waarmee alle aangesloten clubs ons voorbeeld hebben gevolgd. We gaan ervan uit dat dit soelaas gaat bieden.

Verder zijn onze velden voor een ieder gesloten en zien wij erop toe dat er ook niemand meer speelt. Dat dit voor veel jongeren lastig blijkt begrijpen wij. Toch weren we ongenode gasten en samen met de gemeentelijke toezichthouders worden regelmatig jongeren van de velden gehaald. Dat zijn er soms 80, soms 20 en dan weer eens 40 jongens en meisjes. De meesten zijn overigens geen lid van Orion. Vervelend is dat er inmiddels schade is toegebracht aan dug-outs, doelen en kunstgrasvelden.

Helaas hebben wij, mede ingegeven door de fiscale spelregels die we moeten volgen, nu ook moeten besluiten om alle vrijwilligers vergoedingen vanaf 13 maart te bevriezen.

We verwachten op dit moment niet dat we dit seizoen nog kunnen uitspelen. Het lijkt er daarmee op dat ook de promotie van onze twee topteams van de eerste klasse naar de hoofdklasse niet door zal gaan.

Toch richten we ons intussen op het volgende seizoen. Zo zoeken we actief een nieuwe trainer voor ons eerste Vrouwenteam en hopen we en werken we hard om opnieuw een sterke selectie te kunen preseteren voor beide topteams. 

Verder hebben we ons ingeschreven voor de nieuwe competitie voor teams onder 23-jaar en ook daarbij hoort een goede selectie. Vrijwel zeker hebben we een nieuw Hoofd Jeugd Opleiding kunnen vinden; houd daarvoor de website in de gaten!

Onder gegeven omstandigheden zal onze ALV helaas niet voor 1 juni kunnen plaatsvinden. En of er in die maand juni wel zal kunnen worden vergaderd? Wie het weet mag het zeggen...

Toch willen we een nieuwe begroting presenteren. Daarvor zullen we van onze digitale kanalen gebruik gaan maken. En zoals bekend zal de hoogte van de contributie voor het volgend seizoen op deze begroiting worden gebaseerd. Houd dus ook hiervoor onze website in de gaten.

Er is al met al nog heel veel dat ons te doen staat. 

Op gezette tijden communiceren we hierover via onze website, de andere sociale media en via onze nieuwsbrieven. 

Zodra er aanleiding toe is, zullen we u weten te vinden.

Blijf gezond en hou je haaks!

Tom Smit

Voorzitter