Op bezoek bij nieuwe jeugdvoorzitter Bram Satijn

Door Harrie van Ooijen 30 augustus 2021

Sinds enige maanden is Bram Satijn de nieuwe jeugdvoorzitter van sv Orion. Het wordt dan tijd voor een nadere kennismaking met de opvolger van oud jeugdvoorzitter Marleen de Boer.

"Ik ben vijf jaar geleden toegetreden tot de gelederen van sv Orion, toen mijn zoon Wessel ging voetballen bij het toenmalige Orion F16. Van dat team werd ik leider en dat ben ik gebleven totdat mijn zoon in een selectieteam ging spelen. Ik ben vervolgens als jaarlaagcoördinator van de 9- en 10-jarigen aan de slag gegaan. Na enige tijd ontstond door het vertrek van Marleen de Boer de vacature van jeugdvoorzitter en daarop heb ik graag gesolliciteerd."

Op mijn vraag naar zijn persoonlijke voetbalroots vertelde Bram dat hij in zijn geboortestad Gouda lid was van de club Jodan Boys, nu uitkomend in de hoofdklasse A van het zaterdagvoetbal. "Toen ik er lid was speelde de club 3e of 4e klasse en ik hoorde niet bij de uitblinkers."

Gevraagd naar zijn plannen met betrekking tot Orion reageert Bram onmiddellijk met de volgende statements:

  • Ik wil vooral een verbinder zijn. Ik wil werken bijvoorbeeld aan het verbeteren van de verbinding zaterdagvoetbal (jeugd) en zondagvoetbal (senioren) en de verbinding selectie- en breedtevoetbal. Ik wil in dat laatste verband technisch jeugdcoördinator Anne Duis ondersteunen bij het verder ontwikkelen van het breedtevoetbal. Niet ten koste van het selectievoetbal maar door het breedte voetbal meer te faciliteren: We moeten er naar streven 2x te trainen met breedteteams die dat wensen. Orion moet staan voor selectievoetbal én breedtevoetbal.
  • Ik probeer naast beleidsmatig werken ook in de directe uitvoering actief te zijn. Zo zal ik de taak van leeftijdcoördinator blijven uitvoeren. Hier zal ik me inzetten voor de versterking bijvoorbeeld van het jeugdvoetbal en het selectievoetbal in de vorm van het bezoek van de pupil van de week en zijn/haar ouders aan de thuiswedstrijden van Orion mannen 1.
  • Ik wil graag de stem van de jeugdafdeling laten horen in het hoofdbestuur en gezamenlijk de koers uitzetten voor de ontwikkeling van onze club in de komende jaren. Ik zal zitting nemen in het hoofdbestuur om te werken aan die gezamenlijkheid.
  • Ik zie een ledenstop niet op voorhand als een goed middel om de aanwas van nieuwe leden te beteugelen. Laten we als club eerst kijken, binnen reële mogelijkheden, naar wat wél kan. Zo is de jeugdafdeling van Orion er in geslaagd dit seizoen méér wedstrijden te organiseren voor de eigen jeugdleden dan in een regulier seizoen. Dat had niemand verwacht aan het begin van het afgelopen corona-seizoen. Ik ben er geweldig trots op dat wij dat kunstje geflikt hebben.
  • Ik ben al enige tijd geleden begonnen me te verdiepen in de structuur en cultuur van Orion. Er is de afgelopen decennia al een heleboel positiefs bereikt. Orion speelt met haar vlaggenschip in de landelijke hoofdklasse, enige jaren geleden kwam Orion’s jeugdopleiding als tweede uit de bus bij de landelijke verkiezing ‘beste jeugdopleiding amateurvoetbal’ uit de bus. Op die fundamenten wil ik graag met anderen binnen de club doorbouwen!

Bram, heel veel succes de komende jaren!