Ons Technisch Beleidsplan in de praktijk (deel 2)

Door Tijs Tummers (namens Techn. Com. SV Orion) 8 december 2022

Talentherkenning
Vorige week waren we met ons eerste elftal te gast in Meerssen, de woonplaats van Bert van Marwijk en zijn schoonzoon Mark van Bommel. Een bestuurslid van SV Meerssen vertelde ons dat Thomas van Bommel, zoon van Mark en kleinzoon van Bert, in zijn jeugd niet in de C1, maar in de C2 van Meerssen speelde. Tegenwoordig is Thomas gewaardeerd basisspeler van MVV.

Het gaf maar weer eens aan hoe moeilijk het is om op jonge leeftijd talent te herkennen en te voorspellen wie wel en wie niet op latere leeftijd het betaald voetbal of het eerste elftal van een (top)amateurclub kan halen.

Twee weken geleden gaf het Hoofd Scouting van NEC, Colin Williamson, juist over dit onderwerp ‘Talentherkenning’ twee avonden in ons clubhuis. Op vrijdag volgde een tiental jeugdtrainers van omliggende clubs deze avond, op maandag was de avond uitsluitend bestemd voor jeugdtrainers van SV Orion; er waren er meer dan twintig aanwezig.

Omdat het zeker op jonge leeftijd niet te zeggen is wie uiteindelijk NEC 1 kan halen, vertelde Colin dat NEC de O10 en O11 zou opheffen en de O12 voortaan hun jongste team zou worden.

Dat talentherkenning en daarmee selecteren op jonge leeftijd een hachelijke zaak is, daarmee zijn we bij Orion al langere tijd bekend. Deelname aan het pilot project van de KNVB ‘Gelijke Kansen’ maakte ons hiervan bewust.

Die inzichten zijn verwerkt in ons Technisch Beleidsplan: zo wordt er bij Orion sindsdien in de leeftijdscategorie O8 niet meer op sterkte geselecteerd.

En bij de leeftijdscategorieën erboven – O9, O10, O11 en O12; (anders dan vroeger heeft ieder jaar zijn eigen categorie) – is voortaan sprake van drie selectieteams per jaargang. Deze drie teams trainen gezamenlijk onder leiding van meerdere trainers.

Daarnaast wordt er intern intensief gescout bij alle teams om de ontwikkelingen van alle spelers goed in beeld te hebben, óók die van spelers die in eerste instantie niet zijn geselecteerd.

Opzet van het plan is om spelers in de leeftijdscategorie O8-O12 jaar gelijke kansen te bieden, door niet meer te selecteren, of in elk geval niet meer te deselecteren (= spelers niet in selectieteams opnemen, zonder ze een reële kans te geven om in een later stadium alsnog door te stromen).

Daarbij heeft de grootte van onze jeugdafdeling het voordeel dat we bij Orion voortaan voor iedere jaargang teams kunnen indelen, waar dit vroeger voor iedere twee jaar was (zie bijlage onderaan dit artikel).

Colin gaf in zijn presentatie verder aan dat voor het herkennen van talent bij NEC steeds meer gekeken wordt naar het beweegpatroon van spelers. Dat zou een betere voorspeller zijn van de toekomstige ontwikkeling van een speler dan de pure voetbalvaardigheden van dat moment. Met zogenaamde BLOC-testen krijgen trainers een beter beeld van de potentie van een speler; ook in het bewegingsonderwijs worden deze testen steeds vaker gebruikt.

Ook ging Colin in op het zogenaamde geboortemaand-effect, dat ook in het Technisch Beleidsplan van SV Orion ter sprake komt:

“Uit onderzoek blijkt op alle niveaus dat spelers die geboren zijn in januari eerder geselecteerd worden dan spelers die veel later in het jaar, bijvoorbeeld in november of december, zijn geboren. Daar zijn we ons bij Orion van bewust en daar houden we rekening mee. Ook hier is het motto: Gelijke kansen!”

Zo was de presentatieavond van NEC er een van bevestiging en van interessante nieuwe inzichten.

De jeugdtrainers van Orion gaven aan het een heel interessante avond te vinden, er werd volop gebruik gemaakt van de ruimte voor vragen en discussie. Gemotiveerd en geïnspireerd gingen zij na afloop weer huiswaarts.

Bijlage
SV Orion Selectieteams O8-O12:
O8 – geen selectie, niet op sterkte ingedeeld
09 – drie selectieteams
O10 – drie selectieteams
O11 – twee selectieteams
O12 – drie selectieteams

SV Orion Selectieteams O13-O19:
O13 – twee selectieteams
O14 – twee selectieteams
O15 – één selectieteam
O16 – één selectieteam
O17 - één selectieteam
O19 – één selectieteam