Nieuwjaarstoespraak 2020

Door Tom Smit 8 januari 2020

Orion dat zijn wij, samen!

Vandaag brengt het nieuwe jaar ons bij elkaar. Verwachtingsvol kijken we vooruit en heel tevreden kunnen we terugzien. En we doen dit samen, want dat is wat het is, samen zijn we Orion! Dus welkom u allen hier aanwezig! Leden, erevoorzitters, ere-leden en leden van verdienste. Iedereen met z’n eigen rol en bijdrage.

Maar eerst het volgende.
Een speciaal woord van welkom past onze vijftien jubilarissen. Hoe geweldig is het dat leden vijf en twintig tot zelfs zeventig jaar verbonden zijn met onze vereniging.
Dus voor alles zet ik u nu eerst graag in het zonnetje.

De Jubilarissen

Nol Hengst 70 jaar lid;
Kapelaan Brocken kondigde 70 jaar geleden tijdens zijn preek de thuiswedstrijden van de rooms katholieke vereniging Orion Boys aan. Moeder Hengst vond het een nette, katholieke vereniging en Nol mocht lid worden. Zijn functies: voorzitter, president carnavalsvereniging, betrokken bij de bouw van ons clubhuis aan de Dommer van Poldersveldtweg, en de laatste jaren vaste man aan de kassa bij onze thuiswedstrijden. Lid van verdienste.

Theo v.d. Broek 60 jaar lid:
Werd op zijn 14e lid van Orion. Wilde eigenlijk eerder, maar zijn vader wilde eerst betere schoolprestaties zien. Theo speelde vijf jaar in ons 1e. Hij was jeugdleider, secretaris in het eerste jeugdbestuur, bracht aanschrijfkaarten voor de wedstrijden rond, was een van de initiatiefnemers van het Orion-carnaval, bij de bingo assistent van Eric Joosten. Nu is hij nog terreinmeester op de dinsdag en runt hij de kassa bij onze thuiswedstrijden samen met Nol Hengst. Lid van verdienste.

John van Santen de Hoog 60 jaar lid:
12 jaar secretaris in het hoofdbestuur. Sponsor, elk jaar levert hij de hoofdprijs in de jaarlijkse bingo. Lid van de seniorencommissie, jaren lang leider van het 1e, lid van de raad van 11, verdienstelijk scheidsrechter. Bovendien echtgenoot van Fien die ook als gastvrouw en barmedewerkster haar sporen bij Orion verdiend heeft. Lid van verdienste.

Wim Everraert 50 jaar lid;
Al jaren bij de nieuwjaarsreceptie afwezig, omdat hij dan met zijn Els in zijn geliefde Indonesië verblijft. Jarenlang wedstrijdsecretaris binnen het hoofdbestuur en tot op hoge leeftijd scheidsrechter, op wie je altijd een beroep kon doen. Lid van verdienste.

Stephan Kunkels 50 jaar lid:
Zeer veel belovende voetballer. Maakte op 16-jarige leeftijd de overstap naar NEC, speelde in Oranje onder 18. Helaas verhinderden zijn studie en een zware knieblessure een mooie carrière in het voetbalwereldje. Kwam terug als penningmeester in hoofdbestuur en stichtingsbestuur. Zijn kennis heeft ons vele duizenden euro’s opgeleverd tijdens de verhuizing van de Kwakkenberg naar Mariënbosch.

Peter Sünnen 50 jaar lid:
Heel lang actief geweest als voetballer, zowel op het veld als in de zaal. Is nog altijd leider van de veteranen. Een ernstige blessure dwingt hem tot enige rust. Ook actief geweest als scheidsrechter.

Dan roep ik alle 25-jaar lid zijnde jubilarissen nu op om naar voren te komen:

André Sünnen: terreinmeester. Hij fluit harder op zijn vingers dan elke scheidsrechter op zijn fluit.

Rik Jansen: selectiespeler, ook trainer F1 en D1, coördinator Life Goals Nijmegen. Voetbalt in het 4e

Bram Roberts, selectiekeeper, vooral in het 2e. Voetbalt nu in het 5e

Luuk Bos speelt in het 3e

Rik van Ooijen beheert samen met zijn broer Tom de Orion website.

Daan de Jong speelt in het 10e

Edwin Koenen speelt in ons 1e zaalvoetbalteam.

Daniël Sünnen speelt ondanks zijn jonge leeftijd in het veteranenteam van vader Peter.

Misha van Bercum is als voetballer niet meer actief, wel vader van een dochter die uitkomt in de Champions League.

Allen nogmaals zeer van harte gefeliciteerd !


Wij samen zijn Orion. Dus niet het Bestuur, de commissies, niet het Eerste mannen of vrouwen maar wij allemaal vormen de club!

Daarom vragen wij vanaf nu een actieve bijdrage van alle leden. Dat gebeurt via de teams en Jos van Son en zijn mensen coördineren dat. Per team gaat dit feitelijk om zo’n een of twee taken per half jaar en voor onze jeugd onder de 15 betekent dit dat we ook ouders hierin zullen betrekken. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan de bemensing van de kantine en aan scheidsrechtertaken bij jeugdwedstrijden onder de 15.
Die actieve bijdragen van leden zullen we met veel kracht uitdragen want het is een cruciale stap in de verdere ontwikkeling van ons Orion.

Daarbij spelen onze normen en waarden een belangrijke rol.
Zo schenken we geen alcohol voor personen onder de 18 jaar, roken we niet op de tribune of naast de velden en spreken we elkaar aan op grensoverschrijdend gedrag op het veld, in de kleedkamer en op de tribune! Ja, toch…?!

En geweldig is het natuurlijk dat ons eerste team, het vlaggenschip van Orion, winterkampioen in de eerste klasse is geworden. Dit al zo snel na het kampioenschap vorig seizoen in de tweede klasse. De Hoofdklasse kan zich zo langzamerhand gaan opmaken voor onze Oranje- Witte Brigade! Jeroen van Haaren en z’n mannen gaan ons dat succes brengen! Niet voor niets verlengden we onlangs voor de derde maal het contract met Jeroen. En in die stormloop naar de Hoofdklasse dragen zijn assistent Lodewijk van der Heijden en technisch Manager Michiel Kompier een forse en belangrijke steen bij. Dank daarvoor en veel succes natuurlijk.

Dat succes geldt ook ons eerste Vrouwenteam. Jullie doen het goed in de landelijke eerste klasse. Het onverwachte vertrek van trainer Pascal Groen heeft jullie niet van de wijs gebracht. Complimenten daarvoor! Geweldig fijn dat Patrick van Tilburg en good old Hans Loen de komende maanden de honneurs als trainer willen waarnemen.
Intussen zijn we op zoek naar een nieuwe trainer, maar daarover valt op dit moment nog niets nieuws te melden.

Voortreffelijk doet ook onze Jeugd het! Niet alleen spelen we met de selectieteams op hoog niveau maar ook in de breedte zien we mooie voortgang.
We hopen dit jaar te kunnen opschalen naar 2 trainingen per week. We hebben daarvoor een hoofd jeugdopleiding nodig en speciaal daarvoor opgeleide trainers.
Belangrijk is de doorstroming van meisjes en jongens in de A-jeugd naar onze beide eerste elftallen. En u begrijpt dat vooral onze grote jeugdafdeling daarvoor het kloppend hart vormt.

Een vereniging met veel leden betekent een grote roep om ruimte. We hebben meer ruimte nodig en ik heb al eens naar mogelijkheden gekeken. Tijdens de ALV half mei gaan we daarover met elkaar het gesprek aan. We presenteren dan ook onze Begroting en het Jaarplan voor het seizoen 2020-2021. Al onze commissies leveren daarvoor de bouwstenen aan en de hoogte van de contributie voor volgend seizoen wordt op basis daarvan bepaald.

Tja, aan alles hangt een prijskaartje. Daarom belangrijk u te vertellen dat we nog dringend op zoek zijn naar nieuwe sponsoren en kapitaalkrachtige Vrienden van Orion.
Dus kijk om u heen, vraag ondernemende bekenden om eens na te denken over een sponsorschap en zet hen op het spoor van de Sponsorcommissie. Koen Nicolasen neemt dan graag contact met hen op!

Zo maken wij zelf onze toekomst.
Orion dat zijn wij, dus doe allemaal mee!

Met deze hartekreet wens ik en wenst het Bestuur u toe een Gelukkig, Gezond en Sportief 2020!

Tom Smit, Voorzitter