Nieuw organisatiemodel SV Orion

Door Bestuur 30 oktober 2018

Het bestuur van SV Orion werkt aan een nieuw organisatiemodel. En dat doen we graag in samenspraak met onze leden, om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren. Jouw inbreng is daarbij welkom.

Op 16 november 2018 organiseren we een avond waarvoor een representatieve steekproef uit alle geledingen van de club is uitgenodigd om mee te denken. Ben je niet uitgenodigd, maar toch geïnteresseerd? Je bent van harte welkom! 

Wat is de bedoeling?
Via deze link download je het nieuwe organisatiemodel van Orion. In dit document staan een aantal beslis-, advies- en aandachtspunten. Op 16 november bespreken we deze punten onder professionele gespreksleiding van Piet-Hein Peeters tijdens een bijeenkomst in het clubhuis. Jullie feedback verwerken we in het plan. Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) die daarop volgt (in december of januari) stemmen alle aanwezige leden uiteindelijk over het plan. Kom je ook?