Lockdown, avondklok en nu ook nog de contributie

Door Tom Smit 3 februari 2021

Update van de voorzitter

Het zijn barre tijden voor ons allen als Orion-leden. De junioren trainen gelukkig nog en spelen onderling allerlei wedstrijden maar voor de senioren is “schraalhans keukenmeester”.

We staan als club met de rug tegen de muur en kunnen feitelijk geen kant op. We ontvangen her en der wat ondersteuning en korting maar dat zijn druppels op een gloeiende plaat.

Dus hebben we de contributie van alle leden hard en hard nodig om het vege lijf te redden.
We zijn geen fitness club waar je per uur betaalt, maar een vereniging die al meer dan 75 jaar bestaat en daar graag nog 75 jaar aan toevoegt. Vooral de jeugd kan gelukkig nog steeds gewoon aan de bal en via allerlei activiteiten doet het jeugdbestuur er alles aan om dat leuk en interessant te maken. Dat kost inspanningen en geld…

En daarnaast hebben we niet stil gezeten in 2020; de keuken is vernieuwd, de koffiecorner in de kantine werd vernieuwd, de bestuurskamer is op orde gemaakt en we organiseerden toch maar weer het Zomerkamp van 17 tot en met 21 augustus. En we maakten in alle competities een geweldige start. Zowel Vrouwen 1 als onze mannen kenden een fantastisch begin.

Mocht de competitie toch nog afgemaakt worden (dat wil zeggen de eerste helft daarvan) dan gooien we in ieder geval in de Hoofdklasse en VR Eerste klasse hoge ogen! En die start van de competitie zal ik niet licht vergeten om andere redenen. Want wie herinnert zich niet de inspanningen die we moesten doen om alles bij de thuiswedstrijden op orde te krijgen en te houden. De regels die we moesten en konden handhaven…Dat was geen sinecure. In de kantine liep alles op rolletjes, langs de lijn hielden we ons aan de anderhalve meter, de gasten kregen alle aandacht in de opgeruimde bestuurskamer enzovoorts. Trots was en ben ik op al die leden die zich daarvoor hebben ingezet.

En wat te denken van de leden die 60, 50 of 25 jaar lid zijn. Niet voor niets zetten we die elk jaar in het zonnetje tijdens de Nieuwjaarsreceptie en dit jaar tijdens onze digitale ALV! Zonder de vrijwilligers zijn we nergens, dat realiseren we ons terdege. En uw bestuur en het jeugdbestuur en alle leden van de diverse commissies zetten zich elke dag weer in voor Orion. Ook de terreinmeesters verdienen onze dank en steun. Zeker in deze tijd zonder veel extra’s en nooit eens een gezellige kantine borrel.

Het is dus alleszins waard om de contributie gewoon te blijven voldoen. Natuurlijk hadden we bij de factuur een notitie kunnen en willen bijvoegen met enige uitleg, maar alles in deze wereld gaat tegenwoordig automatisch, zo ook deze factuur..

Mochten er overigens onder u leden zijn die echt in de financiële problemen zitten of dreigen te komen door de betaling van hun contributie dan zijn er natuurlijk altijd mogelijkheden om daaraan wat te doen. Richt u zich dan tot de penningmeester Emiel Vrieswijk.

Houd u haaks en blijf gezond!
Tom Smit, Voorzitter