Jeugdopleiding Orion krijgt keurmerk KNVB

Door Hoofdbestuur 5 april 2017

In het najaar van 2016 is in samenwerking met de KNVB het Kwaliteit & Performance Programma doorlopen. Tijdens de audit, de 1e fase van het programma, is getoetst of de jeugdopleiding van SV Orion voldoet aan de kwaliteitseisen die door de KNVB gesteld worden aan o.a. het beleid & bestuur, de teams, het training- en wedstrijdprogramma, de (medische) begeleiding, samenwerking met andere verenigingen, de ontwikkeling van spelers & trainers en de resultaten & verantwoording. Op grond van de audit werd een aantal verbetervoorstellen gedaan waar SV Orion mee aan de slag is gegaan. Vervolgens vond een review, de 2e fase van het programma, door de auditcommissie plaats om vast te stellen of er voldoende vorderingen waren gemaakt. Tenslotte werd een en ander door deze externe commissie in een eindrapportage ten behoeve van de KNVB verwerkt. Met als uiteindelijke uitkomst, het keurmerk Lokale Jeugdopleiding. Een fantastisch resultaat, waar we als Orion ontzettend trots op mogen zijn.

De officiële uitreiking van het keurmerk zal aankomende zaterdag 8 april 2017 om 14.00 uur in ons clubhuis plaatsvinden.