Jeugd fluit jeugd

Door Scheidsrechter-/Jeugdcommissie 28 september 2023

In de afgelopen jaren heeft de scheidsrechterscommissie van Orion diverse pogingen ondernomen om het scheidsrechters tekort aan te vullen. Diverse cursussen, verspreidt over vele jaren, werden georganiseerd met hulp van de KNVB, maar veel vooral jonge cursisten haakten na korte tijd weer af, zodat er geen structurele aanvulling van met name jeugdscheidsrechters plaats vond. Nu zijn er bijna wekelijks wedstrijden zonder scheidsrechter en moet een team het zelf regelen. Uiteindelijk is dat een onwenselijke situatie, zeker voor een grote club als Orion.

De scheidsrechterscommissie heeft als structurele verbetering een nieuwe aanpak gelanceerd bij Orion genaamd “jeugd fluit jeugd”.  Wat in de hockeywereld al jaren ingeburgerd is gaat nu bij Orion ook geleidelijk aan gestalte krijgen. Na afstemming met het jeugdbestuur is besloten dat een aantal jeugdteams ( JO19-2, JO19-4,19-5 en JO18) de wedstrijden gaan fluiten van JO13-3 en JO13-4)

Het wordt geen vrijblijvende inzet van de jeugd ,maar een onderdeel van het standaard vrijwilligers werk voor de club en zal wat betreft het fluiten van wedstrijden de komende jaren alleen maar gaan toenemen. Het lijkt een hele belasting voor deze spelers maar in de praktijk gaat het reuze meevallen mits men zich ervoor inzet natuurlijk. We hebben het over 6-7 wedstrijden fluitverplichtingen per team per seizoen. We noemen hier teams, maar het is wel een persoonlijke verplichting. We willen die verplichting aan tweetallen geven d.w.z. twee spelers van een team worden samen op een wedstrijd ingepland.

Uiteraard volgt er t.z.t. nog meer informatie over de opzet. Zo gaat er voor alle betrokken spelers een cursus/instructie-avond aan vooraf, is er begeleiding en wordt een planning gemaakt zodat iedereen tijdig weet wanneer hij of zij een  beurt heeft. De begeleiders van de teams zijn erbij betrokken en worden op de hoogte gebracht. De gehele organisatie van deze nieuwe aanpak is een gezamenlijke samenwerking van de jeugdcommissie en de scheidsrechtercommissie. Kortom een flinke verandering waar we met z’n allen de schouders onder gaan zetten. Na een eerste kennismaking met deze pilot is overeengekomen dat steeds meer teams betrokken gaan worden bij het fluiten van wedstrijden.