Jaarverslag jeugd seizoen 2016-2017

Door Marleen de Boer 5 november 2017

Ger Oomens bokaal
Deze bokaal wordt ieder jaar aan een persoon of groep uitgereikt die zich op een bijzondere manier voor de jeugd van Orion inzet. Dit seizoen ging de bokaal naar Jacques van Limbeek voor zijn werkzaamheden als (keepers)trainer, scheidsrechter en arts ( in noodgevallen ).

Teams
Het seizoen 2016/2017 begon Orion met 66 jeugdteams: 56 jongensteams en 10 meidenteams. Ook waren er iedere zondag weer 50 mini’s op de been voor de Champions League competitie. Het aantal teams en jeugdleden bleef hiermee vrijwel gelijk aan voorgaande jaren. Orion blijft in Nijmegen e.o. een aantrekkelijke vereniging waar de jeugd graag wil voetballen. Orion was ook de gastlocatie van PSV-fundament wat bijdroeg aan een professionele uitstraling in de regio.
Het is na enige moeite gelukkig weer gelukt om voor alle breedteteams enthousiaste ouders op de been te krijgen voor de rol van leider & trainer. Ook zijn er jeugdspelers die bij de andere teams trainingen geven. Uiteraard heeft Orion op de woensdagmiddag ook een grote groep stagiaires van verschillende opleidingen in de regio. Diverse temas hebben deelgenomen aan toernooien.

Samenstelling jeugdcommissie
Binnen de jeugdcommissie vonden gedurende het seizoen geen wijzigingen plaats onder de verschillende coördinatoren, behalve dat er uitbreiding was in het aantal coordinatoren van de meidenteams. Jammer genoeg heeft Imme Monshouwer wel zijn taak als voorzitter van de jeugdcommissie neergelegd. De JC is op zoek gegaan naar een nieuwe voorzitter en na een zoektocht heb ik (ondergetekende Marleen de Boer) aan het eind van het seizoen mijn functie aanvaard. Jos Roemer (lid voor Voetbalzaken Jeugd) heeft aan het eind van het seizoen zijn functie neergelegd. Zijn taak bestond uit het intensiveren en onderhouden van de contacten tussen de jeugdcommissie en de technische commissie. Ook gaf hij invulling aan het ‘Train de trainer programma’.

Samenwerking Jeugdcommissie en technische commissie
De JC heeft haar inbreng aan de Technische commissie gegeven bij de certificering van het K&P-programma. Ook heeft de Technische commissie een bijeenkomst voor alle trainers georganiseerd. Er waren die avond 2 modules; een basis module en een module voor gevorderden. Hierin stond o.a. het methodisch werken centraal en de aansluiting bij de leeftijd van de voetballers. Aansluitend aan de theorie ging de avond door met een clinic op het veld.

Train de trainer programma
Binnen dit programma worden trainers van Orion begeleid door een ervaren trainer. Een aantal van de selectietrainers hebben geparticipeerd binnen dit traject. Doel is om de uitvoer in het seizoen 2017/2018 verder te professionaliseren. Voor de keepers is er een clinic georganiseerd die zeer positief is geëvalueerd.

Activiteiten jeugdcommissie
• Indeling trainingsschema
• Leidersavond voor leiders, trainers en coaches van de breedteteams bij start seizoen en na de winterstop
• Indelingsavond om samen met de leiders de teams voor het seizoen 2017-2018 te bepalen
• Deelname aan de Grote Clubactie in het najaar van 2016
• Zaalvoetbaltoernooien in de winterstop
• De jaarlijkse sponsorloop
• Het Gala der kampioenen werd dit jaar gehouden tijdens de Orion-familiedag, dat samenviel met de organisatie van een nieuw evenement; footgolf.
• FIFA-gametoernooi voor de jeugd Het F-kamp op het terrein van Orion
• Kinderbingo ( jeugd onder 9 ) met 100 deelnemers
• Inname/uitgave wedstrijdkleding van jeugd Onder12 in goede samenwerking met Kregting

Scheidsrechters
Orion heeft een zeer enthousiaste scheidsrechterscommissie die elk weekend ervoor zorgt dat er scheidsrechters aanwezig zijn. Ook verzorgt de scheidsrechterscommissie in samenwerking met de KNVB elk jaar een cursus voor 1e jaars JO15 spelers. Ook dit jaar zijn weer ongeveer 15 jeugdspelers opgeleid om te fluiten.

Samenwerking met de Fair Play functionaris
Gelukkig was het een seizoen met slechts enkele incidenten. De JC heeft samen met de Fairplay functionaris bij een aantal situaties gesprekken geboerd of bemiddeld.

Communicatie met de achterban
De JC vergadert eens per 3 weken en na iedere vergadering wordt er een nieuwsbrief verstuurd met alle lopende zaken naar de leiders en trainers van de breedteteams. Ook was er iedere zaterdag een afvaarding in de bestuurskamer waardoor er korte lijnen waren tussen de JC en haar achterban.

Namens de Jeugdcommissie, Marleen de Boer