Interview met René Bergmans (Brand Proposition)

Door Tijs Tummers, voorzitter 12 juni 2019

Morgen vindt er in ons clubhuis een belangrijke avond plaats voor alle leden en ouders van leden van Orion.

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan twee plannen die de vitaliteit van Orion in de komende jaren moet waarborgen.

De eerste presentatie is een nieuw marketing/beleidsplan, dat René Bergmans van Brand Proposition na gesprekken met alle geledingen binnen de club samenstelde.

Ik had een uitgebreid gesprek met René, die reeds voor vele BVO’s een dergelijk plan schreef (Sparta, PEC Zwolle, VVV Venlo, Willem II, Almere City om er enkele te noemen), maar nu voor SV Orion voor het eerst met een amateurvereniging aan de slag ging.

René, hoe is Orion bij jou terecht gekomen?
René: ‘Via Paul Ubachs van Ubachs Full Contact, met wie ik jarenlang bij Adidas werkte. Samen hebben we de afgelopen jaren vele merkstrategieprojecten in uiteenlopende branches gedaan. Paul is oud-Orionner, oud-bestuurslid zelfs, en Orion vroeg of hij met zijn netwerk iets voor Orion kon betekenen. Paul dacht meteen een stap verder. Hij stelde voor om Orion te sponsoren in de vorm van een marketing/beleidsplan dat hij zou faciliteren. Hij wist dat ik als official supplier van de KNVB dit soort plannen voor veel BVO’s geschreven had en bracht Orion met mij in contact.’

Orion was je eerste amateurvereniging waarvoor je zo’n plan schreef. Wat zijn de belangrijkste verschillen?
René: ‘Bij een BVO gaat het vooral om het bereiken van supporters, bij een vereniging draait het vooral om leden. TV-gelden, merchandising, veiligheid, supporters en zakelijke partners die flink betalen om wedstrijden te kunnen zien, dat is bij een amateurvereniging allemaal niet of minder aan de orde.’

Zijn er ook veel overeenkomsten?
René: ‘’Meer dan je denkt. BVO’s in de eerste divisie bijvoorbeeld lijken door de media-aandacht groter dan ze in werkelijkheid zijn. Die paar professionals in deze organisaties werken zelfs vaak part-time, en daarnaast maakt een BVO ook heel veel gebruik van vrijwilligers en business netwerken.' 

Is de zakelijke markt een groot verschil?
René: ‘In principe niet. Vergis je niet: een BVO op eerste divisie-niveau heeft ook vaak maar één of twee accountmanagers in dienst voor vele honderden zakelijke relaties. En ook een amateurclub moet de zakelijke markt bij haar vereniging betrekken. Interessant is dat je zowel in het betaald voetbal als in het amateurvoetbal ziet dat de maatschappelijke rol van een club steeds belangrijker wordt. Ik vind het knap dat Orion de gemeenschap steeds meer bij de vereniging weet te betrekken. Je ziet zowel in het betaald voetbal als in het amateurvoetbal steeds meer een mengvorm van zakelijke en maatschappelijke belangen ontstaan.’

Wat is dan het gemeenschappelijke uitgangspunt bij het maken van zo’n marketing/beleidsplan?
René: ‘Of het nu een product is, of een BVO, of een amateurvereniging, het gaat erom dat je laat zien: Wat is je merk? Wat is je verhaal? Dat moet je laten zien.’

Wat is het verhaal van Orion?
René: Orion is een open, vooruitstrevende club, die alle leden de kans wil geven om zich te ontwikkelen. Er heerst een sociaal-pedagogisch klimaat, waardoor je ook genomineerd bent voor de Rinus Michels Award, je een aantrekkelijke partner bent voor PSV FUNdament, waardoor je door de KNVB vaak benaderd wordt om dingen uit te proberen.’

Vandaar ook dat je kwam met de slogan ‘Iedereen een ster’?
René: ‘Zeker, een slogan is een goede manier om op simpele wijze je visie onder de aandacht te brengen. Met de sterren in het logo en de sterrenbeeldnaam Orion past deze slogan perfect.’

Orion is ook een vooruitstrevende club.
René: ‘Orion staat open voor nieuwe ontwikkelingen, dat zie je over de gehele linie. Op het gebied van duurzaamheid, op het gebied van ICT, met iets als Voetbal-TV waarmee de club nu in zee gaat. Door dit verhaal duidelijk naar buiten te brengen moet je langzaam de hele club daarin meekrijgen. Zo word je een steady club waarin iedereen vanuit dezelfde filosofie opereert.’

Wat zijn de verbeterpunten voor Orion?
René: ‘De zakelijke markt. Je hebt een goede zakelijke basis nodig. Op het gebied van sponsoring kunnen er nog zeker stappen gezet worden. In het afgelopen jaar zien we gelukkig al positieve ontwikkelingen. Je ziet op dit gebied nieuw elan ontstaan. We hebben een uitgebreide sponsorbrochure ontwikkeld, die ik morgen ook zal presenteren. Als grootste club van Nijmegen heeft Orion een groot bereik. Je hebt kleine clubs met een neutraal of twijfelachtig imago, maar Orion is juist een grote club met een heel positief imago. Dan is het de kunst om zakelijke partijen aan je te binden. Om reuring te veroorzaken, waardoor partijen erbij willen horen. Je uitstraling is goed, met je ledenaantal zit je aan je top, maar hier valt nog groei te realiseren.’

We hebben het nog niet over de sportieve prestaties gehad.
René: ‘Die komen daar vanzelf uit voort. Het is de kunst dat je je slogan ‘Iedereen een ster’ waarmaakt. Dat je talentontwikkeling serieus neemt. Dat iedereen - selectieteams, breedteteams, jongens, meisjes – de kans krijgt om zich te ontwikkelen en te presteren op zijn of haar niveau. Dan zullen de teams vanzelf komen te spelen op het niveau dat je mag verwachten van een vereniging met een ledenaantal, een uitstraling en gezonde economische basis als Orion.’

Donderdag 13 juni, aanvang 19.30 uur:
Presentatie Marketing/Beleidsplan door René Bergmans en Presentatie van het vrijwilligersplan van de SV Orion Task Force