Indeling jeugdteams nieuwe seizoen

Door Jeugdcommissie 27 april 2021

Met de meivakantie in aantocht komt ook het einde van het seizoen in zicht. Natuurlijk denken we dan ook al na over de indelingen voor het nieuwe seizoen. Blijft een team zoals het is of splitsen we op? Is er volgend jaar nog wel een keeper beschikbaar? Komen er spelers van buitenaf? Wie gaat er naar de selectie? Wie blijft er in de selectie?

Als Orion vinden we het belangrijk om op voorhand duidelijk te maken hoe het proces van die indelingen werkt en wie ervoor verantwoordelijk is. Dat laatste is belangrijk omdat eerder gebleken is dat – soms en onbedoeld – verwachtingen worden gewekt die uiteindelijk niet waargemaakt worden. Dat is vervelend voor alle betrokkenen.

De verantwoordelijkheid voor de definitieve indeling van de selectieteams ligt bij het Hoofd Jeugdopleiding SV Orion, Anne Duis, hoofdjeugdopleiding@sv-orion.nl

De verantwoordelijkheid voor de definitieve indeling van de breedteteams ligt bij de coördinatoren van de betreffende breedtelaag.

Beslissingen staan nooit op zich, ze worden gevormd in overleg en volgens het volgende tijdspad:

-          van nu tot eind mei: gesprekken door leiders en trainers met ouders/verzorgers om te beproeven welke wensen er zijn en om te bezien hoe die wensen zich verhouden tot de verwachtingen van de spelers; het staat ouders/verzorgers natuurlijk ook vrij om rechtstreeks contact op te nemen met de verantwoordelijk coördinator;

-          5 juni: indeling selectieteams wordt bekend gemaakt;

-          9 juni: indeling breedteteams wordt bekend gemaakt;

-          10 juni tot einde seizoen: teams kunnen in nieuwe samenstelling kennismaken en trainen. 

De zomervakantie valt laat voor onze regio. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer Orion de hekken zal sluiten voor de zomerstop. Dat zal bijvoorbeeld afhangen van het moment dat de gemeente de velden wil gaan onderhouden, maar ook van de beschikbaarheid van stagiaires/trainers (waarschijnlijk tot maximaal eind juni).

Hoe dan ook, voor nu is het van belang dat er door leiders in overleg met trainers en ouders/verzorgers online gesprekken worden gepland, opbrengsten worden gedeeld met coördinatoren en er zo gewerkt kan worden aan voorstellen voor de indeling van de Orion-teams voor het nieuwe seizoen.