Deelname Orion Project Gelijke Kansen KNVB

Door Maarten en Marleen 2 december 2018

Marleen: hé Maarten, weet je hoe trots we binnen SV Orion zijn over het selectievoetbal bij de jeugd? Alles strak georganiseerd, een trainingsstaf om van te smullen, een sluitend opleidingsplan, goede trainingsmogelijkheden, discipline in de organisatie en binnen de teams…. We zijn trots, maar, ook best wel een beetje jaloers. Het gat tussen de selectieteams en het breedtevoetbal lijkt wel steeds groter te worden.

Maarten: dank je wel Marleen voor het compliment. We werken bij de selectie ook keihard om kwaliteit te leveren en het is echt niet eenvoudig om genomineerd te worden voor de beste amateuropleiding in Nederland. 

Marleen: dat realiseer ik me ook heel goed.  We hebben vanuit de Jeugdcommissie ook echt wel ambities om de kwaliteit te verbeteren voor de breedteteams, maar, het lukt ons niet om onze ambities waar te maken. Kan jij ons helpen?

Maarten: dat komt goed uit! Ik ben benaderd door de KNVB of SV Orion wil participeren in een nieuw project; Gelijke Kansen Jeugdvoetbal. Dit project sluit exact aan bij onze situatie en ik denk dat deelname aan dit project SV Orion gaat helpen om de jeugdopleiding voor alle jeugdspelers te verbeteren.

 Project Gelijke Kansen: de KNVB is onlangs gestart met een nieuw project Gelijke Kansen Jeugdvoetbal. Met het project doet de KNVB onderzoek naar het creëren van een opleidingsmodel dat meer recht doet aan de complexe voetbalontwikkeling van jeugdspelers. Zoals reeds bekend uit wetenschappelijk onderzoek verloopt deze ontwikkeling niet altijd in een rechte, opwaartse lijn omhoog, maar juist heel onvoorspelbaar. Het model zou vooral moeten zorgen voor meer gelijkwaardigheid in het voetbalprogramma en de begeleiding van alle jeugdvoetballers. Hierdoor bied je als club meer voetbalontwikkelingsmogelijkheden voor alle voetballers. Op de langere termijn moet dit ervoor zorgen dat elke jeugdspeler de mogelijkheid heeft om zijn of haar potentie volledig te ontwikkelen tot een voetballer op elk niveau. SV Orion participeert ( naast 3 andere clubs ) in dit project en de KNVB faciliteert SV Orion door extra professionele trainingscapaciteit beschikbaar te stellen. Uiteraard is er ook sprake van kennisuitwisseling binnen het project. SV Orion heeft Anne Duis gevraagd om het project binnen Orion op te zetten, uiteraard in samenwerking met Maarten van Helvoirt ( hoofd jeugdopleiding ) en de Jeugdcommissie. 

Marleen: dit nieuwe project van de KNVB klinkt als een fantastische kans voor onze club om de kwaliteit voor alle jeugdspelers te verbeteren, maar, dit kan toch niet zomaar allemaal opgezet worden?

Maarten: stap voor stap in de richting van onze ambitie komen we bij ons doel! De kick-off stap staat gepland voor half december. Dan komt er wekelijks op maandag een extra trainingsmoment voor de jeugd onder 8 en 9 jaar op hetzelfde tijdstip dat nu al de selectieteams in deze leeftijdscategorie trainen. Onder leiding van Anne Duis zijn er extra trainers om de groep op een kwalitatief goed niveau te trainen. Hierdoor krijgen deze spelertjes gelijke ontwikkelkansen en we zijn heel benieuwd welk effect dat heeft op de talentontwikkeling. Uiteraard kijkt de KNVB met ons mee.

Marleen: dat klinkt te mooi om waar te zijn. Een goed begin is het halve werk! Ik hoop echt dat de ouders en de spelers van O8 en O9 enthousiast reageren en dat er op dit extra trainingsmoment een leuke groep ontstaat, dus niet meer teamgericht, maar alle teams door elkaar heen. Wat zijn dan de volgende stappen?

Maarten: in de meest ideale situatie willen we ernaartoe dat alle kinderen onder de 12 jaar dezelfde ontwikkelkansen krijgen. Maar dat is toekomstmuziek. De KNVB verwacht na dit project met een adviesmodel voor alle amateurclubs te komen en daar kijken we naar uit. We hebben nu al wel het plan om met de start van volgend seizoen ook de jeugd onder de 10 jaar actief in het plan te betrekken. Daarnaast organiseren we op korte termijn een trainingsinstuif met een brede uitnodiging naar alle spelers.

Marleen: onze ambities krijgen handen en voeten en dat voelt goed. Ik snap wel dat dit tijd kost. Beloven we samen dat we de ouders en de jeugd van SV Orion de komende maanden op de hoogte houden van de ontwikkelingen in het project?

Maarten: uiteraard! Binnenkort komt de KNVB naar Sportpark Marienbosch voor de kick-off en iedereen die geïnteresseerd is in het project ‘Gelijke kansen’ nodigen we uit voor deze bijeenkomst. Hou de website goed in de gaten. Voor meer informatie over het project ga naar www.knvb.nl/nieuws/assist-trainers/assist-trainers/51734/project-meer-gelijke-kansen-voor-alle-jeugdvoetballers of https://www.sv-orion.nl/jeugd/selectievoetbal/innovatie

Marleen: heb je voldoende trainers om onze ambities waar te maken? Zou fijn zijn als we dit project met elkaar vorm kunnen geven.

Maarten: we kunnen nog trainers gebruiken voor de extra training op de maandag en de trainingsinstuif. Geïnteresseerden kunnen zich bij Anne Duis melden. Ook start de KNVB als onderdeel van het project met een cursus JVTC en hierbij de oproep aan alle (aankomende) trainers om je hiervoor aan te melden.

Anne Duis                             contact: a.duis@live.nl 

Maarten van Helvoirt            contact:hoofdjeugdopleiding@sv-orion.nl

Marleen de Boer                   contact: jeugdcommissie@sv-orion.nl