Dankwoord

Door Albert Kunkels 27 juli 2020

"Graag zou ik via deze weg de Orionisten willen bedanken voor hun blijk van medeleven bij het overlijden van mijn vrouw Kitty, op 18 juni jl.

Orion heeft ons hele leven samen een belangrijke rol gespeeld en het deed me heel goed om van zoveel Orion-vrienden post met steunbetuigingen te mogen ontvangen.

Heel bijzonder ook de brieven die ik ontving van de volledige spelersgroep en staf van zowel ons eerste mannenteam als van ons eerste vrouwenteam.

Vanwege Corona kon helaas slechts een klein gezelschap bij het afscheid van Kitty zijn, maar de fijne woorden die ik op deze wijze ontving hebben mij zeer gesteund."