Brand bulletin 9: Er kan weer gedoucht worden!

Door Tijs Tummers (namens crisisteam 'Brand Orion') 5 juni 2023

Nu afgelopen weekend ook de laatste ruimtes op de begane grond zijn schoongemaakt, kunnen alle kleedkamers weer gebruikt worden.

Behalve kleedkamer 16, die momenteel wordt gebruikt als uitgiftepunt voor koffie en andere drankjes.

Ook kan er deze week weer gewoon gedoucht worden!

In een klein aantal kleedkamers werken de sensoren van één of twee douchekoppen nog niet, maar in iedere kleedkamer is er deze week in elk geval weer gelegenheid om te douchen.

Uiteraard wordt er deze week naar gekeken hoe ook de laatste douchekoppen weer functionerend gemaakt kunnen worden.

Hulde aan Jos Derkse en zijn accommodatieteam, die hier voortdurend achterheen heeft gezeten!

Wilt u de vereniging steunen? Voor eventuele donaties is het volgende rekeningnummer gereserveerd, ten name van 'Vrienden van Orion':
NL 88 INGB 0669 7209 68