Brand Bulletin 20: Tijd voor een update!

Door Tijs Tummers (namens crisisteam 'Brand Orion') 1 november 2023

We kunnen allemaal de vorderingen volgen aan onze tent: mooie nieuwe teamtafels, een sjieke afscheidingswand die ook voor een betere akoestiek zorgt, een hetelucht-kanon die ons door de winter helpt…

Maar hoe zit het met ons eigenlijke clubhuis? Wat is daar de stand van zaken? Tijd voor een update:

Een aannemersbedrijf en twee installatiebedrijven hebben in opdracht van Orion gedetailleerd berekend wat de kosten zijn om het clubhuis weer in de oorspronkelijke staat op te bouwen.

Die berekeningen worden gedeeld met de experts om dit vervolgens af te stemmen met Nationale Nederlanden en Nationale Nederlanden kijkt daar vervolgens nog nauwgezet naar. Dat duurt even.

Op dat punt in het proces zitten we op dit moment. We hopen snel volgende stappen te kunnen zetten.

Intussen wordt er samen met de architect al gekeken wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn voor de herbouw.

Want we hoeven niet hetzelfde clubhuis als in 2006 op te bouwen. We kúnnen niet eens hetzelfde clubhuis bouwen.

Want in de afgelopen zeventien jaar zijn de eisen (duurzaamheid!) en wensen natuurlijk veranderd. De club heeft zich sinds de bouw bovendien ontwikkeld – denk alleen al aan het gegroeide ledental - en daar moet nu op ingespeeld worden.*

Daarbij is de inbreng van onze leden natuurlijk van grote waarde.

De leden kunnen komende week via een kleine enquête aangeven wat zij in het nieuwe ontwerp graag behouden zien worden en wat ze graag veranderd zouden zien.

Dat kan van alles zijn: sanitair, meubilair, vergaderruimten, horeca-aanbod, terras…

We zijn heel benieuwd wat jullie graag in het nieuwe clubhuis terug willen zien.

Deze week ontvangen alle nieuwsbriefontvangers per mail een enquête-formulier om de wensen voor ons nieuwe clubhuis kenbaar te maken! Nog niet aangemeld? Dat kan hier.

* Dit is hét moment om ons clubhuis voor te bereiden op de komende decennia. De noodzakelijke aanpassingen zullen er ongetwijfeld voor zorgen dat de kosten de uit te keren verzekeringssom zullen overschrijden. Daarvoor zullen de komende maanden benefiet- en crowdfundingacties uitgezet gaan worden. Daarover later meer!