ALV Orion 3 juni 2022

Door Martijn Nieuwenhuis 20 mei 2022

Beste leden,

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van SV Orion welke zal worden gehouden op 3 juni a.s.

De ALV zal starten om 20:00uur in de kantine. Voor de aanwezige leden is er koffie/thee en bieden we 2 consumpties aan gedurende de ALV. U kunt zich aanmelden voor de ALV door een e-mail te sturen aan secretaris@sv-orion.nl. Mocht u verhinderd zijn, kunt u dat ook doorgeven.

De agenda voor de ALV, de notulen van de ALV 2021, het concept Technisch Beleidsplan SV Orion en de voorgestelde contributieverhoging treft u bijgaand aan.

Wij hopen u op 3 juni te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur SV Orion

Martijn Nieuwenhuis
Secretaris