ALV in de kantine bij Orion

Door Martijn Nieuwenhuis 26 januari 2022

Beste leden,

Naar aanleiding van de persconferentie nodigen wij jullie van harte uit in de kantine bij Orion voor de ALV op 28 januari. De ALV start om 20:00uur. Fijn dat we elkaar weer live kunnen ontmoeten! Hiermee komt de digitale ALV te vervallen. Voor de aanwezige leden is er koffie/thee en bieden we 2 consumpties aan gedurende de ALV. U kunt zich aanmelden voor de ALV door een e-mail te sturen aan secretaris@sv-orion.nl. Mocht u verhinderd zijn, kunt u dat ook doorgeven.

De bijeenkomst zal worden gehouden met inachtnemening van de geldende corona maatregelen.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur SV Orion

Martijn Nieuwenhuis
Secretaris