Algemene ledenvergadering 28 januari 2022

Door Martijn Nieuwenhuis 17 januari 2022

--> Update: ALV vindt plaats bij Orion

Beste leden,

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van Orion welke zal worden gehouden op 28 januari a.s. .

Helaas zijn wij genoodzaakt de ALV dit jaar wederom digitaal te houden in verband met de geldende Corona maatregelen. Dit houdt in dat we de ALV via een Teams Live Event Organiseren. U kunt zich aanmelden voor de digitale ALV door een e-mail te sturen aan secretaris@sv-orion.nl. Mocht u verhinderd zijn, kunt u dat ook doorgeven.

Om de ALV goed te laten verlopen, gelden er een aantal spelregels: bij het inbellen is uw microfoon automatisch ‘gemute’. Dit houdt in dat u tijdens de vergadering geen vragen kunt stellen. Wij verzoeken u eventuele vragen vooraf aan mij door te geven zodat we deze tijdens de ALV kunnen meenemen. Daarnaast heeft u op het einde van de vergadering nog de mogelijkheid om vragen te stellen naar aanleiding van hetgeen er is besproken tijdens de ALV.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur SV Orion

Martijn Nieuwenhuis
Secretaris