Algemene ledenvergadering 19 december 2022

Door Martijn Nieuwenhuis 6 december 2022

Beste leden,

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van SV Orion welke zal worden gehouden op 19 december a.s.

De ALV zal starten om 20:00uur in de kantine. Voor de aanwezige leden is er koffie/thee en bieden we 2 consumpties aan gedurende de ALV. U kunt zich aanmelden voor de ALV door een e-mail te sturen aan secretaris@sv-orion.nl. Mocht u verhinderd zijn, kunt u dat ook doorgeven.

De agenda voor de ALV van 19 december en de concept notulen van de ALV van 3 juni 2022 treft u hieronder aan:

Wij hopen u op 19 december te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur SV Orion

Martijn Nieuwenhuis
Secretaris