Agenda ALV 11 november

Door het bestuur 3 november 2019
Maandag 11 november (aanvang 20.00 uur) zijn alle Orionners van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van SV Orion.

Er zal deze avond na zeven jaar afscheid genomen worden van voorzitter Tijs Tummers, alsmede van enkele bestuursleden. Als nieuwe voorzitter wordt Tom Smit voorgedragen, als nieuwe penningmeester Emile Vrieswijk.

De Taskforce 2.0 geeft een update van de herstructurering van onze vrijwilligersorganisatie.

De Scheidsrechterscommissie doet verslag en toont de fraaie Orion-docu "De Scheidsrechter".

Van levensbelang voor iedere vereniging zijn natuurlijk het financieel verslag van het afgelopen seizoen en de begroting voor het lopende boekjaar.

Wij hopen u maandag 11 november te mogen verwelkomen, de volledige agenda volgt hieronder:

Agenda Algemene ledenvergadering SV Orion
Maandag 11 november 2019  -  20.00 uur.
 
1. Opening voorzitter, vaststellen agenda

2. Notulen algemene ledenvergadering 14 dec. 2018 (zie downloads)

3. Taskforce 2.0 / Stand van Zaken

4. Docu “De Scheids”

5. Presentatie nieuwe leden Strafcommissie

6. Financieel jaarverslag 2018-2019

7. Begroting 2019-2020. Benoeming kascommissie.
 
                                           
                PAUZE
 
8. Samenstelling bestuur SV Orion
(rooster van aftreden, resp. het aantreden van nieuwe bestuursleden)

9. Mededelingen en rondvraag