13 juni: laat je informeren en praat méé

Door Tijs Tummers, voorzitter 30 mei 2019
Zoals jullie weten is het er het afgelopen jaar achter de schermen hard gewerkt aan twee belangrijke projecten voor onze vereniging.

Allereerst heeft René Bergmans van Brand Proposition samen met ons een marketing-/beleidsplan ontwikkeld. Dit plan verwoordt en laat zien waar wij als Orion voor staan en geeft de richting aan waarin we ons als vereniging willen ontwikkelen. René ontwikkelde zo al veel plannen voor BVO’s, Orion was de eerste amateurclub waar hij zo’n plan voor maakte!

Tegelijkertijd hebben wij ons afgevraagd in welke organisatie wij onze sportieve, commerciële en maatschappelijke ambities willen waarmaken. Kan dit nog in de huidige vrijwilligersstructuur? Moeten alle leden een steentje gaan bijdragen om het werk van de huidige vrijwilligers te verlichten? Moeten we een betaalde verenigingsmanager aanstellen?

Een enquête op een goed bezochte ledenavond in november leverde veel goede suggesties op, maar (nog) geen eenduidig antwoord op deze vragen. Na deze avond reageerden nog eens ruim 300 leden op de online versie van de enquête. Ook hieruit konden enkele waardevolle conclusies getrokken worden, maar was nog onvoldoende duidelijk over de te nemen stappen.

Als bestuur hebben we vervolgens uit onze leden een Task Force samengesteld, die is gaan kijken wat er nodig is om Orion ook in de toekomst soepel te laten functioneren, en welke organisatievorm daar het beste bij past.

Afgelopen week is dit plan aan het bestuur gepresenteerd. Wij waren onder de indruk van het werk dat door deze Task Force is verricht. We zijn heel benieuwd hoe onze leden op deze plannen zullen reageren.

Op een speciale ledenavond laten wij u op donderdag 13 juni graag deze twee belangrijke plannen zien en nodigen we u van harte uit om over deze plannen mee te praten. Laat deze kans niet lopen!

Zo komen we samen tot een breed gedragen plan waarmee onze 80-jarige club tot in de lengte der jaren vitaal blijft.

Laat u informeren en praat mee op donderdag 13 juni in ons clubhuis, aanvang 19.30 uur!